Klar for sjøen – kampanje 2019

Alle ønsker vi å være gode kapteiner. Uansett om skuta er en liten jolle med påhengsmotor, eller på størrelse med hurtigruta. Vi ønsker å nyte friheten og unngå pinlige episoder forårsaket av nybegynnerfeil. Et klart hode er viktig uavhengig av antall fot du skal manøvrere. Det har de erfarne kapteinene for lengst funnet ut. Og de sverger oftest til kaffe på turen. Hvordan og hvor kaffen brygges er det mange og delte meninger om.  Men det er kaffe i koppen. Ikke cava. Ikke konjakk. Ikke craft-beer.

Klar for sjøen-kampanjen ønsker å fremsnakke de sikkerhetsorienterte og erfarne båtfolka. Og inspirere andre til å følge deres eksempel. Kampanjens konsept er nettopp kaffe framfor cava. Det vil gjenspeiles i nytt materiell som kan brukes på stand, i kontroller, i gjestehavner osv. Materiellet kan bestilles kostnadsfritt av kampanjepartnere. Av-og-til bekoster frakt. Gå til bestillingsskjemaet.

Rundt pinse lanseres ny kampanjefilm og radioreklame. Alkovett til sjøs vil også være tema på nett, i sosiale medier og i redaksjonelle medier gjennom hele sommeren. Følg gjerne Av-og-tils Facebook-side og del filmer og saker derfra.

Hver sommer trår et formidabelt engasjement til i kampanjepartnernes mange foreninger, lokallag, distriktskontorer og hjelpekorps. Med flere tusen samtaler om sjøsikkerhet og promille, bidrar alle til å opplyse om farene med promillekjøring, og endre folks drikkevaner i båt. Det kan redde liv. Takk!

Kampanjepartnere og prosjektgruppe

Alle landsdekkende organisasjoner på fritidsbåtfeltet er med i Klar for sjøen-kampanjen. De 14 aktørene er:

Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet, Av-og-til, Røde Kors, Redningsselskapet, Kystvakten, Kystverket, NORBOAT, Oslofjorden båteierunion, Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket.

Av praktiske og ressursmessige hensyn er prosjektgruppen satt sammen av færre representanter enn antall kampanjepartnere. Prosjektgruppen planlegger kampanjen. Alle kampanjepartnere inviteres til evalueringsmøte på høsten. Prosjektgruppen i 2019 består av:

  • Endre Solvang (KNBF)
  • Tanja Krangnes (Redningsselskapet)
  • Erik Brauner (NORBOAT)
  • Ole Petter Parnemann (Politidirektoratet)
  • Thor Endrerud (Norges Røde Kors)
  • Birgitte Velde Hammer (Sjøfartsdirektoratet)
  • Trude Gaare (Av-og-til)

Ønsker du et gjensyn med tidligere Klar for sjøen-filmer? Sjekk vår kanal på YouTube.