Idretten skal være trygg – også utenfor banen

HVORFOR MELDE INN KLUBBEN?

Som Se & bli sett-klubb signaliserer dere til foreldre, lokalsamfunn og utøvere i klubben at dere har et bevisst forhold til alkohol og har klare retningslinjer for hvordan dere forholder dere til det. Alle kan melde inn en klubb og det er ingen bindende påmelding.

HVA MÅ VI GJØRE SOM SE & BLI SETT-KLUBB?

Vi i AV-OG-TIL har utviklet verktøy for at Se & bli sett – klubber skal kunne ha gode diskusjoner om hvilke regler og retningslinjer som skal gjelde for alkoholbruk og klubbaktiviteter. Ved å melde inn klubben får dere tilgang på verktøy og informasjonsmateriell som danner grunnlaget for diskusjoner om:

  • Hva er greit?
  • Hva er ikke greit?
  • Hvordan vil vi at folk skal ha det i vår klubb

MEN TRENGS DET I VÅR KLUBB?

Nesten hvert tiende barn i Norge har minst en forelder som sliter med alkohol. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er. Derfor er det viktig at alle idrettsklubber er bevisste på sine holdninger og retningslinjer rundt alkohol og klubbaktiviteter.

Er du bekymret for et barn i idrettsklubben din? Her er noen råd.

KAN HVEM SOM HELST MELDE INN EN KLUBB?

Ja. Det er ingen bindende påmelding og dersom du ikke har en stilling/rolle i klubben vil vi kontakte klubben anonymt på dine vegne og oppfordre dem til å offisielt melde inn klubben. Som leder, trener eller foreldre kan du ta ansvar ved å melde inn din klubb og få tilgang på nyttig materiell og verktøy. Målet er å sikre trygge idrettsmiljøer for barn og unge, og at alle utøvere blir tatt godt vare på.

Les mer om alkohol og idrett og se hvilke verktøy vi tilbyr. Se også hvilke klubber som er med på laget. Er klubben allerede meldt inn? Bestill draktmerker som tydeliggjør at klubben er med på Se & bli sett.

Se historien om Sondre nedenfor, har du en «Sondre» i din klubb?