Hvordan håndtere alkohol i organisasjonen?

Trenger din organisasjon bedre alkoholrutiner? Da er dere ikke alene.

Alkohol er til stede på stadig flere arenaer. Og overgangen mellom arbeid og fritid blir mer flytende. Det stiller store krav til organisasjoner og arbeidsgivere om en ansvarlig alkoholhåndtering.

#metoo

Mange har opplevd seksuell trakassering i arbeids- og organisasjonslivet. Alkohol er en av flere risikofaktorer som kan bidra til å gjøre arbeidsmiljøet mer utrygt.

Folkehelsemeldingen legger opp til at alle ansatte i offentlig sektor og flest mulig i privat sektor skal være omfattet av en rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse. Men mange organisasjoner har i dag mangelfull eller mangler helt et regelverk for alkoholhåndtering.

I Av-og-til jobber vi med alkoholforebyggende arbeid og bidrar til bedre alkovett i samfunnet gjennom kampanjer og informasjonsarbeid. Vi ønsker å tilby støtte med å utarbeide tydeligere retningslinjer rundt alkoholbruk til organisasjoner med behov.

Hvem trenger en alkoholpolicy?

I de aller fleste organisasjoner kan det være nyttig med noen felles kjøreregler for alkoholbruk. For under påvirkning er det lettere å gjøre ting du vil angre på, og sosiale relasjoner kan fort bli satt under press. Risikoen for uheldige hendelser er ekstra stor i organisasjoner der unge og eldre omgås tett i sosiale lag, og det er en tydelig maktfordeling mellom medlemmene. Da kan gode retningslinjer for alkoholbruk være spesielt viktig.

Om organisasjonen har et reflektert forhold til hvordan alkoholen påvirker vil det være et viktig steg på veien mot et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø.

 

Slik er en god alkoholpolicy

En god alkoholpolicy kan for eksempel regulere når det er greit at det drikkes alkohol, hvem som skal betale for alkoholen, og hvor grensene går for hvor mye som kan drikkes. Målet må være at alle i organisasjonen bruker alkovett og tenker gjennom om de skal drikke og når de skal stoppe.

Akan kompetansesenter har utarbeidet maler for alkoholpolicy som kan være et godt utgangspunkt.

Forhåpentligvis kan gode retningslinjer bli et viktig preventivt tiltak for flere tilfeller av seksuell trakassering i organisasjon- og arbeidslivet.

Bekymret for en ansatt?

Hva kan du gjøre om kollegaen din drikker?

Relaterte saker

Arbeidsgiver – du har et helseansvar

5 steg til å kutte ned på alkoholen i arbeidslivet

6 grunner til å bry seg om alkoholbruk i arbeidslivet