Hva er Av-og-til Lokalt?

Av-og-til Lokalt er et samarbeid med norske kommuner om praktisk, enkel og gratis alkoholforebygging. Ved å fremme alkovett forebygger og reduserer vi alkoholskader.

Mange kommuner er opptatt av å forebygge alkoholskader. Men i praksis er det kanskje lettere sagt enn gjort. Hvilket tema skal man jobbe med? Og hvordan skal vi forebygge skadelig alkoholbruk hos oss?

Forebyggende arbeid er her lokalt forandringsarbeid hvor man benytter formelle og uformelle arenaer i kommunen. Ved å samarbeide med flere for å løfte temaet alkohol og alkovett, har vi mye bedre mulighet for å få gode refleksjoner, diskusjoner og endringer. Aktører som kan være i sving i det lokale forebyggingsarbeidet er for eksempel i folkehelse og SLT, helsestasjoner, barnehager og skoler, lokalt politi, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner, idretten og ildsjeler i lokalmiljøet.

Av-og-til Lokalt er et samarbeid mellom kommuner, kompetansesentrene på rusfeltet, frivillige organisasjoner og Av-og-til. Metoden er forankret i forskning på forebygging og lokalsamfunn, og bygger på erfaringer fra lignende prosjekter i USA og Finland. Måten å jobbe på  er evaluert av Universitetet i Tromsø.

Delta i nasjonale kampanjer tilpasset din kommune

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Vi jobber ikke for at folk skal slutte å drikke alkohol, men for at vi alle skal vise godt alkovett. Vi jobber spesielt med situasjoner der alkohol kan gjøre skade eller være til ulempe for andre. Disse situasjonene er arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett, livskriser, samvær med barn og unge og trafikk.

Gjennom året gjennomfører Av-og-til ulike nasjonale kampanjer, som får bred oppmerksomhet. Samtidig tilbyr vi ulikt materiell og tiltak som kan tilpasses og gjennomføres i de enkelte kommunene.

For eksempel kan vi ha en kampanje om barn, foreldre og alkohol med filmer og informasjon i sosiale medier. Samtidig kan kommunen ha stand på rådhuset eller dele ut informasjon i barnehagene. Vi kan hjelpe dere med å få oppmerksomhet om saken i lokalavisa, eller bidra med kunnskap om temaet dere vil snakke om. Det er hver enkelt kommune som velger de temaene dere vil jobbe med.

Mulighetene med Av-og-til Lokalt er nesten uendelige. Vi stiller med relevant materiell og ideer helt gratis, kommunen iverksetter arbeidet lokalt.

Dette sier Av-og-til-kommunene

Bente Holm Sælid, rådgiver i Sarpsborg kommune:

Sarpsborg kommune har samarbeidet med Av-og-til siden 2003. Jordmødre, helsesykepleiere og barnehager jobber nå systematisk med informasjonsmateriell rettet mot foreldre. Tilnærmingen organisasjonen har gjør det lett å engasjere folk både ansatte i kommunen, innbyggere og politikere. Vi setter stor pris på å ha hjelp og støtte i informasjonsarbeidet. Vi kan stole på at kunnskapen vi får fra Av-og-til er god og faglig fundert.

Irmelin Skjold, folkehelsekoordinator i Nøtterøy:

Samarbeidet med Av-og-til gjør det mulig for en rekke ulike fagfolk i Nøtterøy kommune å snakke systematisk med enkeltpersoner og grupper om å ha et bevisst forhold til alkohol. Eksempelvis bruker vi informasjonsmateriell fra Av-og-til i det daglige arbeidet på helsestasjonen. Som folkehelsekoordinator erfarer jeg synergieffekten av at vår lokale aktivitet gjentas i nasjonale medier. Jeg mener å observere en endring blant publikum hvor prat om alkohol nå er mer velkommen.

 Dette får Av-og-til-kommunene helt gratis

 • Store kampanjeressurser
 • Omfattende og variert materiell
 • Pressestrategi
 • Kunnskap om rusfaglige forhold
 • Kommunikasjonsstrategi og mobilisering
 • Årlig energikonferanse
 • Verktøykasse og opplæring
 • Rådgiving, entusiasme og et nettverk mellom offentlig, frivillig og privat sektor
 • Delta i nasjonale kampanjer som setter fokus på alkovett i forskjellige situasjoner

Dette forplikter Av-og-til-kommunene seg til

 • Være med i 4 år som Av-og-til-kommune (første året som prøveperiode).
 • Stille med en kommunal Av-og-til-koordinator, delta på årlig metodekurs, gjennomføre lokale arrangementer/aktiviteter, prioritere en satsing på alkoholforebygging, samt forankre alkoholfrie soner i ruspolitikken.
 • Delta i den årlige fokusuken.
 • Tilpasse nasjonale Av-og-til-kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det passer med lokale satsingsområder og planer.
 • Sette lokale mål og handlingsplaner for alkovett og de situasjonene kommunen ønsker å satse spesielt på.
 • Forankre ønsket om å bli en Av-og-til-kommune i kommunens ledelse.

Slik blir kommunen din en Av-og-til-kommune

Det er enkelt å bli en Av-og-til-kommune. Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med dere for å avtale veien videre. Du kan også ta kontakt med rådgiver Marte Sletten på e-post marte@avogtil.no eller telefon 950 81 909.