Holdninger til alkohol i idretten

De fleste nordmenn er enige om at alkohol ikke hører hjemme i idrettsmiljøer.

83 % av befolkningen mener at idrettslag bør ha tydelige regler for alkoholbruk. Det viser undersøkelser gjort av Ipsos i 2017 på vegne av Av-og-til. Samtidig har det kommet frem at en stor andel idrettsklubber ikke har definert egne retningslinjer om alkohol.

Tar forventningene på alvor

For å imøtekomme forventninger fra foreldre og utøvere jobber Av-og-til tett sammen med særforbund for at idrettsklubber over hele landet skal ha fokus på holdninger rundt alkohol. Samarbeidet har resultert i ulike verktøy til bruk for idrettsklubber når de skal diskutere og utforme egne retningslinjer.

Norges idrettsforbund leder an

Norges idrettsforbund har tatt et tydelig standpunkt overfor resten av idretts-Norge med sine klare retningslinjer når det gjelder alkohol. I vedtektene står det blant annet at «barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.»

NIF ønsker at alle idrettsklubber skal ha et bevisst forhold til temaet alkohol ved å ta i bruk verktøyene som er utarbeidet sammen med Av-og-til.

Fakta 
  • 93 prosent mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement.
  • 92 prosent mener at man bør la være å drikke alkohol når man er med som foreldre ved et idrettsarrangement.
  • 13 prosent av norske idrettsforeldre har vært bekymret for at barnet eller ungdommen kan komme til å drikke alkohol når de overnatter på idrettsarrangementer.
  • 32 prosent av alle idrettsforeldre sier de har registrert at voksne drikker på overnattingsturer med barn og unge.

Av-og-til samarbeider med Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Danseforbund, Norges Rytterforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Gymnastikk og turnforbund og Norges Badmintonforbund om alkovett i idretten. I tillegg er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) medlem av Av-og-til.

Kilder 

Tallene fremkommer i jevnlige spørreundersøkelser Av-og-til får gjennomført. Slike målinger utføres blant annet for at Av-og-til skal kunne ha en pekepinn på folks oppslutning om alkovett innen idretten. Ønsker du tilgang til tabeller? Send en mail til avogtil@avogtil.no.

Relaterte saker

Slutter i idretten på grunn av prestasjonsjag

Ungdom trenger noen som heier

Sondre Bulie: En oppmerksom voksen kan bety uendelig mye