For samarbeidspartnere

Vi samarbeider med mange medlemsorganisasjoner og andre interesse- og fagorganisasjoner i våre kampanjer og prosjekter. Gjennom disse brede alliansene får alkovettbudskapet legitimitet og gjennomslag. På disse sidene finner dere som er samarbeidspartnere nyttig og praktisk informasjon om den enkelte kampanje. Her kommer også bestillingsskjema for materiellet som er tilgjengelig i den enkelte kampanje.