Hva er AV-OG-TIL Lokalt?

AV-OG-TIL lokalt er et samarbeid med kommuner over hele landet. Modellen er kunnskapsbasert og kjennetegnes av en rekke faktorer som samlet gir god lokal forebygging. Det er gratis å være AV-OG-TIL-kommune. Kommunen må stille med koordinator som kan jobbe for godt alkovett lokalt.

Les mer om hva AV-OG-TIL Lokalt er i menyen under.