Samarbeid med kommuner

AV-OG-TIL Lokalt er en forebyggingsmetode som tilpasses lokale behov, ønsker og ideer. Ønsker din kommune samarbeid med AV-OG-TIL? Les mer om hvordan kommuner får hjelp til å drive alkoholforebygging tilpasset sine egne lokalsamfunn.

Basert på forskning og erfaring har AV-OG-TIL sammen med kompetansesentrene på rus utviklet en metode som når fram til den vanlige mannen eller dama i gata. Med et budskap som ikke er moraliserende, men som virker fornuftig på folk. De som jobber med forebygging i AV-OG-TIL kommuner, sier at dette er noe nytt – noe de har ventet på. Budskapet gjør lokal alkoholforebygging enklere å iverksette.

Stikkord for AV-OG-TIL Lokalt er å få mange med på å drøfte og reflektere rundt at av og til passer det ikke med alkohol. Metoden er bygd opp rundt lokale arbeidsgrupper som planlegger og iverksetter ulike tiltak innenfor situasjonene hvor alkohol utgjør en ekstra risiko. De sju situasjonene er arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett og friluftsliv, livskriser, trafikk og samvær med barn. AV-OG-TIL Lokalt er en direkte respons på behovet for koordinering av tiltak på flere arenaer lokalt for å få til virkningsfull forebygging.

AV-OG-TIL bidrar med ulike ressurser og en metode – men dere har også mulighet til å påvirke, for det er dere i lokalsamfunnet som vet hvordan det er i akkurat deres kommune.