Slik snakker du med tenåringen din om alkohol

Foreldre bekymrer seg for hvordan det skal gå når barna går inn i tenårene og kommer i kontakt med alkohol. Klare grenser, tydelige holdninger og involverte foreldre kan gjøre en større forskjell enn man kanskje tror.

Foreldre påvirker sine barns drikkevaner gjennom de grensene de setter, og gjennom hvordan de opptrer som rollemodeller. Denne påvirkningen er sterkere enn de fleste er klar over.

Når barna er små handler det om å bygge opp gode relasjoner. Det å ha et godt forhold i «fredstid» betyr mye etterhvert som barna blir eldre. Snakk om alkohol, slik at de vet hva det er. Spør barna om hva de tenker. «Hvordan synes du det er når voksne drikker? Ville du våget å si fra hvis du syntes det var ekkelt?»

Unge lærer seg drikkevaner fra omgivelsene sine, både fra venner, omgangskrets og foreldre. Men den viktigste påvirkningen av dem alle er foreldrene. Ungdom lærer av hvilke holdninger foreldrene selv har til alkohol, og hvilke drikkevaner de har. Jo eldre barna blir, jo viktigere er det å være bevisst på at man er et forbilde. I et samfunn der alkoholkonsumet har økt med nesten 40 prosent de siste tjue årene kan det være fint å vise at det går an å feire eller kose seg uten alkohol.

Her er noen tips som kanskje kan hjelpe dersom du  vil påvirke barnas forhold til alkohol:

1. Ikke gi barna dine alkohol

En av de mest seiglivede mytene som finnes er at det er lurt å sende alkoholholdig drikke med barn under 18 på fest fordi da ”vet du i alle fall hva de drikker”. Ungdom som får smake hjemme eller som møter aksept hjemme for at de drikker alkohol, drikker mer og oftere ute blant sine jevnaldrende .

2. Vær kjip

Livet er ikke en popularitetskonkurranse. Sett klare grenser  og ”stå i det” selv om det kommer høylytte protester fra poden. Noen ganger må man være ”cruel to be kind”. Ved å sette grenser viser du at du er til å stole på.

3. Snakk med andre foreldre

”Alle andre” får sannsynligvis ikke lov til å drikke alkohol, gå på fester eller se filmer med 18-års grense. Sjekk likevel dette med andre foreldre. Snakk sammen. Skap foreldrenettverk i nærmiljøet. Gjør ungdommen klar over at du faktisk har oversikt over hva ”alle andre” får lov til.

4. Ha faste regler

Gi barnet faste ”innetider” og vær våken når ungdommen kommer hjem. Hent ungdommen på fest. Mange vil faktisk sette pris på dette. For å kunne følge med må man også gå noen runder med seg selv når det kommer til sitt eget alkoholkonsum.

5. Ha en åpen dialog

Vi ønsker alle det beste for barna våre. Ikke minst ønsker vi å forstå hva som foregår inne i hodene deres. Vær tilstede. Vær nysjerrig. Still ungdommen åpne spørsmål, som: ”Når har du det bra?”,”hva er det fineste du har gjort denne uken?” De viktigste samtalene starter gjerne tilfeldig, med et tema som tilsynelatende er uviktig.