Derfor tåler kvinner mindre alkohol enn menn

Biologiske årsaker forklarer hvorfor kvinner og menn reagerer ulikt på alkohol. Alle mennesker er forskjellig, men kvinner får generelt høyere promille enn menn når de drikker alkohol. Det skyldes flere faktorer.

Vekt og fett

Kvinner veier i snitt mindre enn menn, de vil derfor ha mindre kroppsvev å fordele alkoholen på noe som gjør at de generelt «tåle mindre». I tillegg er det slik at dersom en mann og en kvinne veier like mye så vil kvinnen likevel bli mer påvirket. Dette handler om at kvinnekroppen generelt sett består av en høyere andel fett og en lavere andel vann. Alkohol løses godt i vann og fordeler seg derfor i vannholdig kroppsvev, som blant annet muskelvev.

Fra naturens side har menn i snitt mer muskelmasse enn kvinner, derfor vil en alkoholenhet oftest føre til en høyere promille hos kvinner enn menn. Hos kvinner fordeler alkoholen seg i rundt 50-70 prosent av kroppsvekten, hos menn oftest i 60-80 prosent.

Noe alkohol kan forbrenne i magesekken før den går over i blodet. Det skyldes ADH enzymer (alkohol dehydrogenase). Mengden av disse enzymene varierer fra person til person, men det kan se ut til at menn har en større slik enzymaktivitet. Når man drikker mye eller på tom mage har denne nedbrytningen liten betydning. Hvis man derimot har spist en god middag, kan opp til 20 prosent av alkoholen brytes ned i magen og dermed vil en del av alkoholmengden aldri komme over i blodet og kunne måles i promille.

I leveren skjer forbrenningen av alkohol ved å omdanne den først til acetaldehyd og videre til edikksyre. Alkohol oppholder seg gjerne lengre i kvinnekroppen før den blir omdannet. Det skyldes at kvinner generelt har lavere nivåer av alkohol dehydrogenase som omdanner etanol til acetaldehyd, i tillegg til at leveren ofte er mindre hos kvinner.

Søvn

Alkohol påvirker REM-søvnen; det stadiet av søvnen som er viktig for at vi skal føle oss opplagt neste dag. I løpet av en vanlig natt har man vanligvis seks eller syv REM-sykluser. Dersom man drikker kan dette antallet reduseres til en eller to.

Man kan kanskje føle at man sovner lettere etter noen glass vin, men kvaliteten på søvnen blir gjerne mye dårligere. Kvinner sliter faktisk mer enn menn hvis de har drukket kvelden i forveien. En studie viser at kvinner gjerne sovner raskt men våkner etter kort tid, og da tar det lenger tid å falle til ro igjen enn det det gjør for mennene. Forskerne tror det har sammenheng med forskjellig alkoholforbrenning hos kvinner og menn.

Hormoner

Hos kvinner kan høyt alkoholbruk øke produksjonen av det mannlige kjønnshormonet testosteron og redusere innholdet av kvinnelige kjønnshormoner. Kvinner som drikker mye over lang tid utvikler ofte et mer maskulint utseende. Hos menn er det motsatt: testosteronnivået synker allerede etter en fuktig kveld og høyt forbruk over tid kan føre til at testiklene krymper og kroppen utvikler mer kvinnelige former.

Kvinnens lever er mer sensitiv for alkohol enn mannens, noe som også skyldes hormoner. Kvinner ser dessuten ut til å tåle alkohol dårligere like før og under menstruasjon. Forskning indikerer også at dersom kvinner drikker over fem enheter i uken kan dette ha en innvirkning på fertiliteten. Alkohol kan også gjøre overgangsalderen mer utfordrende fordi det øker sjansen for plager som nattesvette, hetetokter og vektøkning.

Med alderen tåler kroppen generelt alkohol dårligere på grunn av mindre muskelmasse og økt fettprosent. Man bruker lengre tid på å bryte ned alkoholen, noe som gjør at man også blir mer utsatt for effektene.

Her kan du lese mer om hvordan alkoholen påvirker helsa.