Alkoholomsetningen i Norge

I 2017 ble det i Norge i alt kjøpt og solgt nesten 354 millioner liter av ulike typer alkoholholdig drikke. Det er helt klart øl det drikkes mest av.

Det kjøpes mye forskjellig alkoholholdig drikke. Salget i 2017 var fordelt på rundt 250 millioner liter øl, ca. 76 millioner liter vin, ca. 16 millioner liter rusbrus og rundt 11 millioner liter brennevin.

Fra 1960-tallet til i dag har vi nesten fordoblet alkoholomsetningen i Norge. Etter en nedgang i det totale alkoholforbruket på 1980-tallet, har det nesten hvert år mellom 1993 og 2008 stadig vært økt alkoholomsetning. Den registrerte salgsstatistikken har de siste par årene gått noe tilbake.

Hvis vi ser på antall vareliter så er det helt klart øl det kjøpes mest av, i 2015 registrerte bryggeri- og drikkevareforeningen salg av mer enn 244,8 millioner liter av ulike typer alkoholholdig øl. I tillegg kommer andelen øl solgt via vinmonopolet.

Sterk pappvinvekst

Den tydeligste endringen som har skjedd i salgsstatistikken i løpet av 20-30 år er at befolkningen drikker stadig mer vin og stadig mindre brennevin. Nedgang i brennevinomsetningen var særlig tydelig fra slutten av 1970-tallet til starten av 1990-tallet, og har siden da lagt relativt stabilt.

Parallelt har det kommet en økning i vinsalget. Den sees allerede fra starten av 1970-tallet, og var enda mer tydelig fra 1990-tallet og utover. Pappvinen ble introdusert på det norske markedet i 1988 og står nå for litt over halvparten av vinsalget.

Rusbrus utgjør en relativt liten del av den totale omsetningen.

Hvorfor en økning?

Økningen utover på 1990-tallet og 2000-tallet kan forklares med stadig bedre økonomiske tider og relativt sett lavere alkoholpriser, kombinert med et åpnere samfunn med mer feriering og nye kulturelle impulser som har ført til at alkohol blir mer vanlig.

Alkohol har blitt mer tilgjengelig, med flere utesteder og utsalg. I perioden 1980 til 2008 økte for eksempel antall skjenkebevillinger fra 2439 til 7332, og i 2013 ble det aller siste ølmonopolet i kommune-Norge lagt ned, og det har blitt lengre åpningstider på skjenkesteder.

Det har også blitt flere typer alkoholvarer å velge mellom, for eksempel mange forskjellige ølsorter og rusbrussorter og mer aktiv markedsføring, både på internett i sosiale medier og gjennom spaltemeter på vinomtaler og terningkast på sesongens øl. Og det har kommet vin på kartong, som også gjør at vi «alltid» kan ta oss et glass vin eller to.