Alkohol, medisiner og eldre

Det kan være greit å drikke alkohol mens du går på medisin, men noen ganger gir legen beskjed om at du ikke må kombinere medisinen med alkohol. Hvorfor er det slik?

Vi tenker ikke så ofte på at alkohol er et i kjemisk stoff som i seg selv har farmakologiske effekter på kroppen. Disse effektene kan slå inn allerede ved litt drikking, ett til to glass eller den såkalte hverdagsdrikkingen kan være nok. Dette varierer selvsagt fra individ til individ, menge alkohol og hvilken medisin det er snakk om.

Ekstra relevant for eldre

Som gruppe er det den eldre delen av befolkningen som er mest syke, og naturligvis er det også samme gruppe som bruker mest medisiner.

Samtidig tåler eldre alkohol dårligere enn da de var yngre på grunn av at kroppen har mindre muskelmasse enn før å fordele alkoholen på, og fordi leveren bruker lengre tid på å bryte ned alkoholen.

Komplekse sammenhenger

Effektene av alkohol på medisinopptaket er komplisert. Alkohol kan virke inn på hvordan medisinen tas opp i kroppen, hvordan den virker på kroppen og hvordan den brytes ned av kroppen. Og dette varierer, avhengig av hvilke medisiner det er snakk om. Effekten av medisinene kan derfor bli både sterkere og svakere, bivirkninger av medisinene kan øke, og symptomene på sykdommen medisinene tas for kan faktisk også øke på grunn av alkoholen i seg selv.

Noen eksempler alkohol kan bidra til:

  • Økte symptomer: Et eksempel kan være høyt blodtrykk. For mye alkohol kan gjøre at blodtrykket stiger ytterligere, og motvirker altså hensikten med medisinen. Dette kan gi dårligere blodtrykksregulering eller mer medisinering og økte bivirkninger.
  • Fører til sykdom og plager, som man så blir medisinert for: Det mest vanlig eksemplet er dårlig søvnkvalitet, noe som igjen fører til bruk av sovemedisiner.
  • Sykdommen blir mer ustabil: Et eksempel kan være diabetes og alkohol. Alkoholen kan gjøre blodsukkerreguleringen vanskeligere, men mest alvorlig er det hvis man blir mindre oppmerksom på blodsukkerreguleringen.
  • Virker inn på samme organ: Et eksempel på dette er noen typer smertestillende, som virker sløvende. Alkoholen virker også sløvende. Virkningen av alkoholen kan plusses på virkningen av medisineringen.
  • Virker på samme måte som medisinene: virkningene av medisinene betydelig hvis både medikament og alkohol bruker de samme veiene for virkning og omsetning i kroppen. Eksemplet kan være angstdempende og søvnbefordrende medisiner.