En verktøykasse i kommunens alkoholforebygging

Av-og-til Lokalt passer som hånd i hanske til kommunenes rusmiddelpolitiske handlingsplan og blir av kompetansesentrene på rus omtalt som en gavepakke for kommunene.

I Helsedirektoratets veileder for rusmiddelpolitisk handlingsplan heter det at allmennforebyggende tiltak blant annet kan være ”Holdningsskapende arbeid, opplysning og informasjon i form av undervisning, bevisstgjøring om alkoholfrie soner, lokale kampanjer (gjerne knyttet opp mot nasjonale satsinger), bruk av lokale massemedier, håndhevelse av forbudet mot alkoholreklame på salgs- og skjenkesteder.
Av-og-til Lokalt legger til rette for de allmennforebyggende tiltakene som Helsedirektoratet anbefaler.

Det framgår av forskningen som er gjort på Av-og-til Lokalt, at alkovett i bestemte situasjoner fungerer som en kjærkommen mulighet til god kommunikasjon og åpen dialog om et vanskelig tema: alkoholproblematikk.

Folk som jobber med forebygging i kommunene, sier at de med Av-og-til Lokalt endelig har fått et verktøy som kan brukes i dialog med den voksne delen av befolkningen generelt, og som fungerer godt. Alkoholfrie soner oppleves som fornuftig og ikke moraliserende.

Innenfor rammene av alkoholloven skal kommunene drive politikk som tar lokale utfordringer på alvor. Den nasjonale politikken må følges opp på kommunalt nivå, både når det gjelder restriksjoner og legitimitet. Ved arbeidet med alkoholfrie soner i kommunen får befolkningen mer kunnskap om alkoholproblematikk, som igjen fører til større aksept for og krav om å gjennomføre alkoholpolitikken – for eksempel skjenkepolitikk og bevillingspolitikk – i tråd med alkoholfrie soner. Via Av-og-til Lokalt får kommunen verktøy vedrørende uttalelse til bevillingssøknader.

Seks av sju kompetansesentre på rus er samarbeidspartnere i Av-og-til Lokalt. En Av-og-til kommune prioriteres av ”sitt” kompetansesenter. Ansvarlig kompetansesenter deltar på formøte og vil generelt kunne bistå Av-og-til kommunen med rådgivning.