Bli AV-OG-TIL-kommune!

AV-OG-TIL samarbeider tett med norske kommuner om alkovett og alkoholforebygging. Din kommune er velkommen til å bli med i samarbeidet og skape gode holdninger blant innbyggerne i lokalsamfunnet.

AV-OG-TIL har gjennom forskning og mange års erfaring utviklet AV-OG-TIL Lokalt for samarbeid med kommuner om lokal alkoholforebygging. AV-OG-TIL Lokalt er et primærforebyggende tiltak rettet mot voksne, og det legges stor vekt på lokal tilpasning og samordning mellom aktører på lokalt og nasjonalt plan.

I årene framover vil AV-OG-TIL satse enda sterkere på lokal alkoholforebygging. Derfor vil vi gjerne ha med både enkeltkommuner og kommuner som ønsker å jobbe interkommunalt.

Les mer om AV-OG-TIL Lokalt  og hvordan din kommune kan få nytte av store kampanjeressurser, omfattende og variert materiell, opplæring, pressestrategi, kunnskap om rusfaglige forhold, kommunikasjonsstrategi og mobilisering, hjelp til å bygge nettverk mellom offentlig, frivillig og privat sektor, i tillegg til rådgiving, entusiasme og kreativitet.

Hvorfor er alkovett viktig og riktig?

AV-OG-TIL ønsker nye kommuner velkommen til samarbeidet.
For mer informasjon, ta kontakt med Marte Sletten, 950 81 909, eller fyll inn skjemaet under.