Bli Av-og-til-kommune!

Av-og-til samarbeider tett med norske kommuner om alkovett og alkoholforebygging. Din kommune er velkommen til å bli med i samarbeidet og skape gode holdninger blant innbyggerne i lokalsamfunnet.

Av-og-til har gjennom forskning og mange års erfaring utviklet Av-og-til Lokalt for samarbeid med kommuner om lokal alkoholforebygging. Av-og-til Lokalt er et primærforebyggende tiltak rettet mot voksne, og det legges stor vekt på lokal tilpasning og samordning mellom aktører på lokalt og nasjonalt plan.

I årene framover vil Av-og-til satse enda sterkere på lokal alkoholforebygging. Derfor vil vi gjerne ha med både enkeltkommuner og kommuner som ønsker å jobbe interkommunalt.

Les mer om Av-og-til Lokalt  og hvordan din kommune kan få nytte av store kampanjeressurser, omfattende og variert materiell, opplæring, pressestrategi, kunnskap om rusfaglige forhold, kommunikasjonsstrategi og mobilisering, hjelp til å bygge nettverk mellom offentlig, frivillig og privat sektor, i tillegg til rådgiving, entusiasme og kreativitet.

Hvorfor er alkovett viktig og riktig?

Av-og-til ønsker nye kommuner velkommen til samarbeidet.
For mer informasjon, ta kontakt med Marte Sletten, 950 81 909, eller fyll inn skjemaet under.