Av-og-til Lokalt får gode skussmål i evaluering

Forløperen til dagens samarbeid med kommunene var pilotprosjektet ”avogtil – felles løft for alkoholfrie soner”, som ble gjennomført fra januar 2003 til august 2006. Prosjektet ble prosessevaluert av Universitetet i Tromsø. Et viktig funn var at kommunene gjennom Av-og-til bl.a. fikk en god kommunikasjonsplattform når det gjelder alkoholproblematikk.

Denne ble tatt i bruk på tre måter: For å kommunisere direkte med befolkningen i kommunen gjennom kampanjeaktiviteter; som fundament når de langsiktige planene for kommunenes forebyggende arbeid og alkoholpolitikk skal legges; og den kan utgjøre en del av kriteriene når kommunale skjenkebevillinger skal gis eller avslås. Dette innebærer at prosjektet kan styrke og gi legitimitet til to av de mest sentrale alkoholpolitiske virkemidlene, nemlig de regulative virkemidlene høye priser/avgifter på alkohol og begrenset tilgjengelighet.

Sluttrapport Av-og-til Pilotprosjekt