Av-og-til får 2,9 millioner mer over statsbudsjettet

– Et viktig bidrag for å forebygge skadene av alkoholbruk i samfunnet, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.

I statsbudsjettet for 2019 foreslås støtten til alkovettorganisasjonen Av-og-til økt med 2,9 millioner kroner, til 19,3 millioner kroner.

– Dette er svært gledelig og et viktig bidrag til å forhindre skader og dårlig helse som følge av alkoholbruk. Alt for mange opplever at alkohol også kan ha en vond og vanskelig side. Vi skal bruke de ekstra midlene til å øke kunnskapen om de negative sidene av alkoholbruk, og få enda flere til å ta gode og opplyste valg, sier Randi Hagen Eriksrud, som er generalsekretær i organisasjonen.

Økningen er på 17,7 prosent fra 2018.

– Jeg er glad for at regjeringen med dette viser at de tar forebygging av alkoholskader på alvor, konstaterer hun.

Vil utvide kommunesamarbeid

Av-og-til har et samarbeid med 55 kommuner over hele landet. Gjennom samarbeidet får kommunene en lokaltilpasset modell for å gjennomføre god forebygging i sin kommune. I statsbudsjettet blir det pekt på at etterspørselen etter samarbeid er stor.

– Det er viktig å jobbe med forebygging av alkoholskader lokalt og spesielt gjennom kommunene, fordi kommunene er i en unik posisjon til å komme i dialog med folk. Når vi jobber sammen mot et felles mål, når vi lenger. Dette gjør det mulig for oss å utvide samarbeidet, og nå en større del av befolkningen, sier Eriksrud.

Hun peker på at alkohol er en av de store folkehelseutfordringene i Norge.

– Alkohol fører til sykdom og for tidlig død for mange mennesker. Forebygging av alkoholrelatert uhelse er derfor et viktig tiltak i folkehelsearbeidet. Som samfunn er vi avhengig av at folk flest utøver godt alkovett, slik at vi kan nå målet til Verdens helseorganisasjon om 10 prosent reduksjon i skadelig bruk av alkohol innen 2025. 

– For en tryggere hverdag

Av-og-til ble i 1981 opprettet som organisasjonen Alkokutt. i 2007 endret organsiasjonen navn til Av-og-til, og jobber i dag målrettet med situasjoner der alkohol kan være til skade eller ulempe for andre.

– Vi jobber for at alle skal få en tryggere hverdag. I noen situasjoner må vi bruke alkovett, og tenke oss ekstra godt om før vi drikker alkohol. Det kan være  når vi er sammen med barn eller når man er inne i en tung periode i livet.

Temaene Av-og-til jobber med er arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett og friluftsliv, livskriser, samvær med barn og unge og trafikk.