Av og Til

Trafikksikkerhet er et felles ansvar – si ifra!

Selv om alle er imot ruskjøring er det et betydelig problem, som gir alvorlige konsekvenser for flere enn sjåførene. AV-OG-TIL peker på det felles ansvaret vi alle har, og Utrykningspolitiet oppfordrer alle til å ringe politiet ved mistanke om ruskjøring.

Trygg trafikk er et felles ansvar. Vi må huske at godt alkovett er å la bilen stå når man nylig har drukket eller er usikker på promillen dagen derpå. I tillegg må vi melde fra til politiet hvis vi opplever at andre kjører i ruset tilstand. Det kan være vanskelig hvis man kjenner vedkommende, men ulykkesrisikoen er så stor og konsekvensene så alvorlige at liv kan gå tapt hvis vi ikke melder ifra, sier Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL.

Transportøkonomisk institutt anslår at det hver dag foretas ca 30.000 kjøreturer i alkoholrus. Folkehelseinstituttet har analysert dødsulykkene mellom 2001 og 2010 og har funnet at 25 % av de omkomne bilførere i perioden var alkoholpåvirket.

AV-OG-TIL har i mange år jobbet for at bilførere skal være edru bak rattet, og får jevnlig Ipsos MMI til å måle folks holdninger til promillekjøring. Tallene er meget klare: mellom 97 og 99 prosent av Norges befolkning har i mange år ment at bilkjøring og alkohol ikke hører sammen.

Ring politiet på 02800
Politiet registrerte 8 942 anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand i 2013. Utrykningspolitiet (UP) har som hovedoppgave å redusere ulykker ved å forebygge lovbrudd i trafikken. UPs kontrollstatistikk per 1. oktober i år viser at de aldri har avdekket så mange ruskjørere som nå.

Ruskjøring gir alvorlige konsekvenser for langt flere enn de som kjører i ruspåvirket tilstand, derfor ser vi svært alvorlig på dette og skjerper innsatsen mot rus ytterligere i 2015. I tillegg til våre kontroller er tips fra publikum viktig i dette arbeidet, så vi oppfordrer folk til å kontakte politiet på telefonnummer 02800 hvis de observerer farefull kjøring eller ser at noen som er ruspåvirket setter seg bak rattet, sier UP-sjef Runar Karlsen.