Trafikkaksjoner

Vil du samarbeide med Av-og-til om trafikkaksjoner? Her kan du lese mer og bestille materiell!

Alle politidistrikter og UP-distrikter er velkomne til å samarbeide med Av-og-til om trafikkaksjoner. Av-og-til har utarbeidet materiell (flyer og drops) i samarbeid med Politidirektoratet, spesielt tilpasset ruskontrolluker. Vi sender det ut gratis til politienheter som vil ha. Bestillingsskjema kommer opp på denne siden i god tid før ruskontrollukene.

Media er vår viktigste kanal ut til publikum for å skape oppmerksomhet rundt rus og trafikksikkerhet. Av-og-til vil jobbe med saker for riks-, region- og lokalpressen. Politienhetene må gjerne ta kontakt med oss om dere ønsker samarbeid eller assistanse i forbindelse med presseutspill. Vi kan bidra med diverse bakgrunnsinformasjon om trafikk og alkohol.

Vi håper dere kan dra nytte av våre flyers og annet materiell til utdeling. Bestillingsfristen for årets aksjonsuke er nå over, så da gjenstår det bare å ønske dere lykke til!

For spørsmål kontakt Hanne Hjelmungen Lorvik på 922 58 524 eller hanne@avogtil.no.