Når alkoholen skal være redningen

Mange tror at alkohol har en oppkvikkende effekt, men det som faktisk skjer er at du bedøves. Alkoholtoleranse kan også føre til eskalerende alkoholbruk.

For å glemme
Noen ganger ser vi på alkohol på som en måte å håndtere ubehageligheter eller lette på psykiske plager, det kan være det man griper til for å takle hverdagen, koble av eller glemme problemene sine.

Effekten av det første glasset kjennes gjerne umiddelbart. Mange tror at alkohol har en oppkvikkende effekt, men det som faktisk skjer er at man bedøves.

Den første avslappende følelsen man kan få av en øl eller drink skyldes blant annet de umiddelbare kjemiske forandringene som skjer i hjernens nerveceller. Siden det er hjernens hemmende funksjoner som bedøves først, føler man seg lett til sinns, impulsiv, man tenker ikke på konsekvenser. Man opplever gjerne bedre selvfølelse og redusert sosial angst.

Fra bra til dårlig
Etter hvert som man drikker mer, påvirkes de delene av hjernen som styrer følelser og koordinasjon. Alkohol kan forsterke allerede negative følelser dersom man er sliten eller lei seg. Humøret forandres og dømmekraften, hukommelsen og evnen til å konsentrere seg svekkes.

De psykoaktive stoffene bedøves i tillegg til at hjernens naturlige belønningssystem blir stimulert. Mens man fortsatt drikker alkohol vil kroppens nervesystem jobbe for å gjenopprette balansen ved at hjernen frigjør mindre egenproduserte molekyler. Når leveren bryter ned etanolen oppstår det et underskudd og man kommer i ubalanse.

Det tar om lag et halvt døgn før nervesystemets normaltilstand er gjenopprettet etter at man har drukket. I perioden før dette opplever man den såkalte fylleangsten. Man blir nervøs og skjelven, nærtagende og folkesky, man har dårlig samvittighet og angrer. Noen opplever også en sterkere depressiv reaksjon.

I tillegg er det slik at man etterhvert utvikler alkoholtoleranse hvis man drikker alkohol relativt hyppig. Noe som igjen fører til at man må begynne å drikke oftere og mer for å oppnå noen dempede effekt. Eskalerende alkoholbruk kan bli avhengighetsskapende og føre til alkoholproblemer.