Meld inn klubben

Idretten er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Mange barn og ungdommer tilbringer store deler av fritiden i klubber og idrettslag i nærmiljøet. Det blir dermed en læringsarena for samhold, samarbeid, vennskap, lojalitet og forpliktelse.

Nesten hvert tiende barn i Norge har minst en forelder som sliter med alkohol. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er. Derfor er det viktig at alle idrettsklubber er bevisste på sine holdninger og har retningslinjer rundt alkohol og klubbaktiviteter.

Hvorfor melde inn klubben? 

Som Se & bli sett-klubb signaliserer dere til foreldre, lokalsamfunn og utøvere i klubben at dere har et bevisst forhold til alkohol og har klare retningslinjer for hvordan dere ønsker å ha det i klubben.

Hva må vi gjøre som Se & bli sett-klubb? 

Sammen med særforbund har AV-OG-TIL utviklet verktøy for at Se & bli sett – klubber skal kunne ha gode diskusjoner om hvilke regler og retningslinjer som skal gjelde for alkoholbruk og klubbaktiviteter. Ved å melde inn klubben får dere tilgang på verktøy og informasjonsmateriell som danner grunnlaget for diskusjoner om:

  • Hva er greit?
  • Hva er ikke greit?
  • Hvordan vil vi egentlig ha det?

Se & bli sett innebærer et tydelig standpunkt mot bruk av alkohol i forbindelse med klubbaktiviteter. Dere ønsker å skape et trygt miljø, formidle gode holdninger og dele idrettsglede. Trenere og ledere opptrer etter Se & bli sett-prinsippet: de ser om utøverne trives og vet at de selv blir sett på som rollemodeller

Kan hvem som helst melde inn en klubb?

Ja. Dersom du ikke har en stilling eller lederrolle i klubben, vil vi kontakte klubben anonymt på dine vegne og oppfordre dem til å offisielt melde inn idrettslaget. Som leder, trener eller foreldre kan du ta ansvar ved å melde inn din klubb og få tilgang på nyttig materiell og verktøy. Målet er å sikre et trygt idrettsmiljø for barn og unge, og at alle utøvere blir tatt godt vare på.

seogblisett.no finner du hjelpemidler for å ta opp temaet alkohol og du kan se hvilke klubber som allerede er med.

Se historien om Sondre – har du en «Sondre» i din klubb?