Livskriser og alkohol

Det er menneskelig å ha det vanskelig. Alkovett er å ikke fylle på med mer når det allerede er litt for mye.

Mange ulike hendelser kan bli til livskriser. Det varierer fra person til person hvordan man går igjennom tøffe situasjoner og hvordan man opplever påkjenningen. Noen går videre «som vanlig», andre får lettere eller kraftigere krisereaksjoner.

Hvordan oppleves en livskrise?

I en lettere krisesituasjon er det til å begynne med vanlig å bli urolig og engstelig. Man kan få søvnproblemer, vonde drømmer og fysiske plager som tretthet, hodepine og svimmelhet. Etter hvert som man tar inn over seg det som har skjedd, blir man gjerne mer preget av tristhet eller sorg.

I en sterkere krisesituasjon kan man oppleve sjokk, en følelse av uvirkelighet og apati, fortvilelse, angst, søvnforstyrrelser og isolasjon. Etter hvert som tiden går begynner man å avfinne seg med det som har hendt, og livet går gradvis videre.

I en slik krisesituasjon kan man også utvikle en psykisk plage eller psykisk lidelse. Svært mange kommer gjennom livskriser eller lettere psykiske problemer gjennom samtaler og støtte fra folk rundt seg.

Hvorfor ikke alkohol som løsning?

Å ty til alkohol når det butter imot, er en velkjent strategi. Men faren er tilstede for at man utvikler et drikkemønster som verken er godt for helsa eller vil gjøre situasjonen bedre.

Når man er nedfor, trenger man å være rustet for de daglige utfordringene. Alkoholen tar oppmerksomheten bort fra det man har å gjøre, og problemene er ofte av en slik karakter at de ikke løser seg selv. Derfor er alkovett å ikke fylle på med mer når det er litt for mye.

Om man har reflektert over det på forhånd, er sannsynligheten mindre for at man velger alkohol som løsning når man opplever problemer og motgang.

I tillegg kan alkohol dessverre bidra til å forsterke allerede negative følelser dersom man er sliten eller lei seg.

Hvordan virker alkoholen?