Kampanjer i de fuktigste periodene

For å opprettholde de gode holdningene i trafikken har AV-OG-TIL de siste årene samarbeidet med politiet om promillekampanjer. Kampanjene blir gjennomført rundt sommerferien og i førjulstiden, da alkoholkonsumet er på sitt høyeste. Kampanjene er godt koordinert med politiets kontrollvirksomhet over hele landet.

Målgruppen for trafikkampanjene er folk flest, også de som i stor grad respekterer promillegrensen og kjører edru. Kampanjene bidrar til å skape bred enighet om at rus og bilkjøring ikke hører sammen. I tillegg har vi som mål å nå de som tar sjansen på å drikke litt før de kjører, i håp om at det går greit, så vel som dagen derpå-promillekjørerne. Gjennom en prat med politiet og målrettet materiell til kontrollene, samt synlighet i media, på internett og i sosiale medier, oppfordrer vi folk til å omsette gode holdninger til handling. Det er godt alkovett å la bilen stå, også dagen derpå.

Kampanjene planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med Politidirektoratet og de enkelte politidistriktene. AV-OG-TIL leder arbeidet og er sekretariat for kampanjesamarbeidet.