Hvorfor bør du tenke deg om?

En stor andel av alkoholkonsumet skjer i arbeidsrelaterte situasjoner.

Det vil si i fritiden sammen med kolleger, ved sosiale arrangement i regi av ledelsen, under arbeidsreiser, og i forbindelse med kurs, seminarer og representasjon.

I de siste årene har det skjedd en økning i de antall og typer anledninger vi godtar alkohol, og vi har nå mer liberale holdninger til bruk av alkohol i tilknytning til arbeid. Økt reisevirksomhet, mer representasjon gjennom tettere forretningssamarbeid og en globalisering av arbeidslivet bidrar til denne utviklingen.

Flere gråsoner

Ny teknologi som bærbare pc-er og smarttelefoner gjør oss tilgjengelig døgnet rundt og mange opplever en utvisking av grensene mellom hva som er arbeid og hva som er fritid.

Økt forbruk av alkohol i arbeidslivet fører til flere beruselsesepisoder, økt korttids- og langtidsfravær, flere med problematisk alkoholforbruk og økt forekomst av kroniske skader.

Alkoholbruk koster bedrifter og det offentlige store summer hvert år, både gjennom sykefravær og redusert effektivitet grunnet fyllesyke.

Hvor går grensen?

Det å tilbringe tid sammen med kolleger utenfor jobb har en positiv effekt på samholdet.

Det kan likevel være lurt for både arbeidsgivere og ansatte å tenke over hvordan drikking kan ha en negativ innvirkning på bedriftens omdømme og effektivitet. Bruk av alkohol kan også virke ekskluderende på de som ikke drikker.

Hvor går grensen på din arbeidsplass? Ta en AV-OG-TIL Prat å finn det ut!