Hvorfor bør du tenke deg om før du drikker foran barn og unge?

De siste årene har alkohol er blitt mer tilgjengelig i Norge, og det blir stadig mer vanlig å drikke alkohol i ulike sammenhenger – også med barn til stede. Derfor kan det være lurt å ha et bevisst forhold til drikking rundt barn og unge.

Det er blitt mer alminnelig å drikke alkohol i hverdagen, samtidig som vi har holdt fast på det norske drikkemønsteret med høyt alkoholkonsum, særlig i helgene. Dette påvirker også barnas hverdag.

Våre nye vaner gjør at det kan være ekstra lurt å tenke seg om når det kommer til alkoholbruk foran barn og unge. Her er noen grunner til det:

Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier

Plutselig og uforklarlig atferdsendring hos voksne skaper utrygghet hos barn. Det kan være vanskelig for små å forstå dersom man oppfører seg på en annen måte enn det de er vant til.

Barn merker en endring tidligere enn vi voksne tror

«God stemning» i sosiale sammenhenger betyr ikke alltid det samme for voksne og barn. Barn merker raskere at vi forandrer oss når vi drikker alkohol enn det vi tror. Etter noen glass kan det være vanskelig for oss voksne å bedømme hvordan vi oppfattes av de små.

Les mer: Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Barn lærer av foreldrene

Holdninger til alkohol etableres tidlig i livet, og voksne er viktige rollemodeller for sine barn. Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes alkoholbruk og hvor mye barna kommer til å drikke senere i livet. Ungdom vil ofte teste grenser og går gjerne lengre enn sine foreldre når det gjelder rusmidler.

Noen barn kan reagere

Selv om man som forelder kjenner sine egne barns historie vet man ikke alltid hvilke historier andre barn har med seg.  Det som er greit for ditt barn kan virke utrygt for unger som har opplevd vanskelig ting i sammenheng med voksnes drikking. Når barn og unge er tilstede kan det derfor være en god ide å tenke seg ekstra godt om i forhold til alkoholbruk.

Les også: Råd & tips