Hvorfor bli en Se & bli sett-klubb?

Se & bli sett handler om å vise for utøvere, foreldre, sponsorer og andre, at dere er en trygg idrettsklubb for alle barn og unge.

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at nesten 1 av 10 barn vokser opp i hjem der en mor eller far har slitt med alkohol det siste året. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er. Da er det ekstra viktig å ha et reflektert forhold til alkoholbruk i klubben.

Derfor har Se & bli sett-klubber tydelige retningslinjer i forbindelse med alkohol og klubbaktiviteter. Det er helt gratis å bli og å være en Se & bli sett-klubb.

Av-og-til har samarbeider med Norges Idrettsforbund og 10 særforbund om Se & bli sett. Alle klubber og lag kan bli medlem i Se & bli sett, også om vi ikke har samarbeidsavtale med «ditt» særforbund.

Dette får Se & bli sett-klubbene

Klubber som melder seg inn i Se & bli sett får en rekke fordeler:

  • Tilgang til verktøykasse for klubber, som blant annet inneholder mal for alkoholpolicy, PowerPoint-presentasjoner til bruk i klubben og mye annet.
  • Gratis draktmerker som kan sys eller strykes på draktene.
  • Gratis brosjyrer, foldere og plakater til bruk i klubben.
  • Nyhetsbrev til klubben med informasjon om hvordan dere jobbe for å bli en trygg klubb.
  • Vi lister opp klubben i kartet på seogblisett.no, så dere kan vise for alle at dere er en trygg klubb.
  • Informasjon og mulighet til å delta i kampanjer om idrett og alkohol fra Av-og-til.

Er ikke din klubb en Se & bli sett-klubb allerede kan du melde inn klubben her.

Hva er Se & bli sett-prinsippet?

Se & bli sett handler om at gode idrettsledere er bevisste på at de skal se hvert enkelt barn eller ungdom, og at idrettslederne selv er forbilder som blir sett.

For barn og unge er ikke idretten bare en arena for sportsaktiviteter og lek, men også en sosial arena hvor de bør møte trygge og forutsigbare omgivelser og voksne som tar ansvar. De beste trenerne er positive rolleforbilder og opptrer etter Se & bli sett-prinsippet: De ser om utøverne trives eller om det er noe som ikke stemmer, og de evner å motivere utøverne til ekstra innsats gjennom tillit og inkludering.

Gode ledere og trenere vet at de selv blir sett. Derfor tenk er de nøye over sin egen oppførsel fordi de er rollemodeller med stor påvirkningskraft.De er helt klare på at idrett og alkohol ikke hører sammen.