Hvor går promillegrensen mellom lykke og tragedie?

Vi er imot promillekjøring. Men likevel kjører mange med promille. Rus er årsak til hver femte dødsulykke på norske veier.

Hver dag gjennomføres anslagsvis 14 000 kjøreturer i alkoholrus. Det betyr at vi møter promillekjørere på veien langt oftere enn vi tror. Det er godt kjent at alkohol nedsetter kjøreevnen, og promillegrensen er på 0,2. Da er det best å være helt alkoholfri når man skal kjøre bil. Og helt bilfri når man skal drikke.

Du kjenner en promillekjører

De fleste av oss opplever situasjoner hvor andre bestemmer seg for å kjøre etter å ha drukket. Hva om du ikke sier ifra og det skjer en ulykke? Tenk om noen blir alvorlig skadet – eller dør? Har du et medansvar? Kan du leve med det?

Halvparten av bilførere som selv blir drept eller dreper andre i trafikken har brukt rusmidler rett før ulykken. I minst en tredjedel av disse tilfellene er det snakk om alkohol. I tillegg blir mange skadet. Konsekvensene for disse, og for deres pårørende, er alvorlige og for mange langvarige.

Dagen-derpå-promille kan være en utfordring for oss alle. Selv om man føler seg edru, kan man fremdeles ha promille og være en fare for seg selv og andre i trafikken.

Trafikksikkerhet er et felles ansvar

Her kan du få noen tips som kan hjelpe på veien mot promillefri trafikk.