Hva synes barna?

Hva synes barna om at vi voksne drikker? Hvordan oppleves det for en som er liten når mamma eller pappa blir beruset?

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan barn opplever voksnes alkoholbruk. Dette kommer blant annet av at  det er vanskelig å finne en etisk forsvarlig måte å forske direkte på problematikken. Alle barn er forskjellige og har ulike grenser for hva de synes er greit og ikke greit.  Fagfolk som jobber innen feltet kan likevel si noe om hva som er rimelig å anta når det kommer til barn og alkohol:

  • Når man drikker alkohol kan det faktisk være vanskelig for voksne å oppdage når det går fra trivelig til ubehagelig for barna.
  • En undersøkelse Av-og-til har gjort blant barn og unge viser at ett av ti barn har synes det ble «ekkelt» fordi de voksne drakk. Like mange har ønsket at foreldrene drakk mindre øl, vin eller brennevin.
  • Når barna blir spurt hvor mye alkohol de synes foreldre kan drikke sammen med barn, svarer de fleste mellom null og to glass. Svært få barn synes det er greit at foreldrene drikker mer enn tre glass.
  • Barn som ser sine foreldre ruspåvirket, liker det ikke – selv om det skjer sjelden.
  • Barn vil at voksne skal være voksne, at de skal lytte og være slik de pleier å være.
  • Barn som blir spurt om å rapportere hvor mye foreldrene drikker, undervurderer som regel forbruket.
  • Barn blir ekstra sårbare for endringer hos foreldrene når de er borte fra sine trygge rammer, for eksempel på ferie i utlandet.

Hvor mye du vil drikke sammen med barn velger du selv. Og det kan være lurt å velge før du er i situasjonen.

Se våre råd når det kommer til voksne, barn og  alkohol.