Hva kan du gjøre hvis du ser barn som sliter med foreldres drikking?

Nesten 90.000 barn sliter med foreldres alkoholbruk i Norge. Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre når man ser disse barna. Her er våre viktigste råd.

Alt for mange barn opplever å ha det vondt og vanskelig fordi mamma eller pappa drikker for mye alkohol. For oss som står rundt og ser barn som sliter på grunn av foreldres alkoholbruk kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre: Hvor går grensen? Hva er greit? Og hvordan kan man si ifra?

Som en hovedregel bør du lytte til magefølelsen din: Hvis du føler at det du ser ikke er greit, så bør du gjøre noe for å hjelpe barnet som har det vondt eller vanskelig. Mange voksne som har vokst opp i hjem der mamma eller pappa drakk for mye alkohol, forteller om ubehaget ved at alle som stod rundt forstod situasjonen, men ikke gjorde noe for å hjelpe dem.

Hva kan du gjøre i din egen familie?

Først og fremst bør du sikre at barna dine har det trygt og godt, hvis du selv drikker alkohol. Her er noen råd:

 • Bruk alkovett. Tenk igjennom på forhånd om du skal drikke, og i så fall hvor mye, når det er barn til stede.
 • Husk at barn ofte merker en endring i oppførselen din når du har drukket alkohol, og det skjer raskere enn du selv tror. Når du drikker alkohol, kan det være vanskelig å bedømme når det går fra å være trivelig til utrivelig for barna. Barn liker ikke å se at foreldrene er ruspåvirket, selv ikke en sjelden gang. Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier.
 • Snakk om alkohol med barna dine når du føler at de er klare for det. Gjør alkohol til et «ufarlig» og naturlig tema. Følger du disse tipsene, kan det bli en fin prat:
  • Vær konkret og ta barnet på alvor.
  • Ikke bagatelliser eller avfei det barnet sier.
  • Vær åpen og interessert i det du blir fortalt.
  • Stiller du spørsmål, må du være innstilt på at du kan få upopulære svar eller vanskelige spørsmål tilbake.
  • Unngå ledende spørsmål.
  • Husk at barn aldri skal måtte ta ansvar for voksnes alkoholbruk.

Hva kan du gjøre hvis du ser et barn som sliter på grunn av voksnes alkoholbruk? 

Hvis du ser at barn du ser eller kjenner har det vanskelig, bør du vise at du bryr deg.

Ta kontakt

Hvis det gjelder et barn i nærmiljøet ditt, kan du snakke med det. Still åpne spørsmål. Vær vennlig og imøtekommende og vis barnet at du blir glad for å se det. Inviter gjerne barnet med på ting.

Hvis du føler at barnet har tillit til deg, kan du for eksempel si: «Du ser litt trist ut i dag, hvordan har du det?» Husk at du aldri skal snakke nedsettende om barnets foreldre, uansett forhistorie.

Snakk med andre voksne

Det kan være fornuftig å dele bekymringen med noen andre som kjenner barnet, for eksempel en lærer, helsesøster eller andre voksne i nærmiljøet. Ser de det samme som deg?

Kanskje de også kan holde et ekstra øye med barnet?

Si ifra

Hvis magefølelsen din sier at problemet er alvorlig, bør du ikke være redd for å ta kontakt med barnevernet der du bor. Husk at det er bedre å ta kontakt en gang for mye, enn en gang for lite. Du kan også lufte bekymringen din, og få råd om hva du kan gjøre, uten at du må formelt varsle om saken.

Du kan også ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111. Her får du snakke med en fagperson som ønsker å hjelpe deg.

Trenger du noen å snakke med? Her kan du ta kontakt: