Holdninger til alkohol i idretten

De fleste nordmenn er enige om at alkohol ikke hører hjemme i idrettsmiljøer.

Undersøkelser viser at 85 % av befolkningen mener at idrettslag bør ha tydelige regler for alkoholbruk. Samtidig har det kommet frem at en stor andel idrettsklubber ikke har definert egne retningslinjer om alkohol.

Tar forventningene på alvor

For å imøtekomme forventninger fra foreldre og utøvere jobber Av-og-til tett sammen med særforbund for at idrettsklubber over hele landet skal ha fokus på holdninger rundt alkohol. Samarbeidet har resultert i ulike verktøy til bruk for idrettsklubber når de skal diskutere og utforme egne retningslinjer.

Norges idrettsforbund leder an

Norges idrettsforbund har tatt et tydelig standpunkt overfor resten av idretts-Norge med sine klare retningslinjer når det gjelder alkohol. I vedtektene står det blant annet at «barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.» NIF ønsker at alle idrettsklubber skal ha et bevisst forhold til temaet alkohol ved å ta i bruk verktøyene som er utarbeidet sammen med Av-og-til.

Fakta:

  • 94 prosent mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement.
  • 92 prosent mener at man bør la være å drikke alkohol når man er med som foreldre ved et idrettsarrangement.
  • En femtedel av norske idrettsforeldre har vært bekymret for at barnet eller ungdommen kan komme til å drikke alkohol når de overnatter på idrettsarrangementer.
  • 32 prosent av alle idrettsforeldre sier de har registrert at voksne drikker på overnattingsturer med barn og unge.

Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Danseforbund, Norges Rytterforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Gymnastikk og turnforbund og Norges Badmintonforbund samarbeider med Av-og-til. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er medlem av Av-og-til.

Tallene fremkommer i jevnlige spørreundersøkelser Av-og-til får gjennomført. Slike målinger utføres blant annet for at Av-og-til skal kunne ha en pekepinn på folks oppslutning om alkovett innen idretten.