Fakta om trafikk og promille

Selv om de aller fleste er klart imot promillekjøring, viser beregninger at det hver dag gjennomføres 14 000 til 30 000 kjøreturer med alkoholpåvirket sjåfør på norske veier.

  • Tall fra Transportøkonomisk institutt anslår at det hver dag gjennomføres 30.000 kjøreturer i alkoholrus.
  • En sjåfør med lav promille (0,2 – 0,5) har dobbelt så høy risiko for skade som en edru sjåfør. Med promille over 1,5 er risikoen 65 ganger så høy.
  • De siste ti årene har antall drepte i trafikken vært ca 213 personer i gjennomsnitt hvert år. De siste årene har tallet på trafikkdrepte gått nedover, for å øke noe i 2013. 73 prosent av de drepte siste ti år er menn. (SSB)
  •  Minst 50 prosent av bilførere som selv blir drept eller som dreper andre i trafikken, har brukt rusmidler kort tid før ulykken. En veldig grov fordeling av sistnevnte viser at en tredel er påvirket av alkohol, en tredel av andre rusmidler og den siste tredelen som en kombinasjon av disse.
  • De aller fleste i Norge er klart imot promillekjøring. 97 – 99 prosent sier så i meningsmålinger Ipsos MMI har gjort for AV-OG-TIL de siste årene.
  •  I 2012 ble i gjennomsnitt 25 tilfeller av ruspåvirket bilkjøring anmeldt per dag (politiet registrerte totalt 8 942 anmeldelser).