Fakta om barn og alkohol

  • Befolkningen viser stor støtte til at man bør være varsom med alkohol når man er sammen med barn og unge.
  • Kvinner drikker mindre sammen med barna enn menn, og det er også en tendens til at unge voksne og eldre er mer restriktive til alkoholbruk med barn tilstede, enn personer mellom 25 og 50 år er.
  • De som er mest liberale til alkoholkonsum med barn finner man i stort sett i byer, og blant grupper med høy utdannelse og inntekt.
  • Et anslag fra Folkehelse instituttet viser at 90000 barn her i landet har minst en forelder som har misbrukt alkohol siste 12 måneder. Det er nesten hvert tiende barn.
  • Barn som blir spurt om å rapportere hvor mye foreldrene drikker, undervurderer ofte forbruket.
  • Alkoholbruk bagatelliseres ofte. Mange som i voksen alder oppsøker hjelpeapparatet på grunn av senvansker grunnet problemer i oppveksten har foreldre som aldri har søkt hjelp for drikkingen sin.