Er du bekymret for et barn i idrettslaget?

Alt for mange unger våkner hver morgen med en vond klump i magen og lurer på om mamma eller pappa kommer til å drikke for mye.

Et anslag fra Folkehelseinstituttet viser at minst 90 000 barn har en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Det er nesten hvert tiende barn. I denne artikkelen finner du råd for hva du kan gjøre hvis du er bekymret for et barn i idrettslaget.

Her er noen råd:

  • Bruk alkovett. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er. Vi voksne må sikre at idretten blir et fristed og et positivt avbrekk fra en vanskelig hverdag. På idrettsbanen skal de kunne slappe av og puste ut. Som foresatt, leder eller trener i et idrettslag er du en rollemodell når det kommer til alkoholbruk.
  • Diskuter hvor grensene for alkoholbruk går i din klubb. Selv om det er stor enighet om idretten skal være alkoholfri, er det gråsoner som kan være nyttige å diskutere. Er det for eksempel greit å drikke alkohol når man reiser med idrettslaget i fritiden? Klubben kan få hjelp til å definere regler gjennom Se & bli sett.

Les mer om Se & bli sett og meld inn klubben her.

Hvis du ser et barn som har det vanskelig:

  • Ta kontakt med barnet. Still åpne spørsmål. Bruk navnet deres og vis barnet at du blir glad for å se dem. Inviter gjerne barnet med på ting, spør om de vil ta følge til trening eller tilby å kjøre hjem sammen med dine egne unger. Hvis du har bygget opp en fortrolighet så går det an å spørre «Du ser litt trist ut i dag, er det noe som plager deg?». Snakk aldri nedsettende om foreldrene deres. Da kan du støte barnet bort.
  • Snakk med andre voksne. Det kan være lurt å dele bekymringen med noe andre som kjenner barnet, for eksempel andre trenere, en lærer eller helsesykepleier. Ser de det samme som deg? Hvis du fortsetter å være bekymret kan du ringe det lokale barnevernet. Da får du snakke med en barnevernskonsulent. Du kan velge om du vil være anonym, men det er aller best om du bruker ditt eget navn. Ta kontakt med hjelpeapparat som for eksempel barnevernsvakten, dersom du observerer omsorgssvikt.
  • 116 111 er alarmtelefonen for barn og unge. Fra utlandet ringer du 00 47 95 41 17 55. Det er bedre å ta ansvar en gang for mye enn en gang for lite.

Les også: Hva synes barna?