Er det verdt det?

Når mor drikker alkohol får barnet i magen like høy promille. Alle celler og organer som utvikles vil bli påvirket.

Det er forsket mye på alkoholbruk i svangerskapet og de alvorlige skadene dette påfører fostre. Mye alkohol under svangerskapet, kan gi verre seinskader enn røyk, kokain og heroin. Forskningen har ikke gjort det mulig å fastsette en sikker nedre grense for hvor mye man kan drikke under svangerskapet uten å påføre fosteret skade. Derfor er anbefalingen fra norske helsemyndigheter at gravide er avholdende under hele svangerskapet.

Risikoen for alvorlige skader på det ufødte barn er altså uforutsigbar. Gleden ved å drikke litt i svangerskapet vil uansett aldri overgå sorgen over å få et sykt barn. Det er også derfor de aller fleste har en klar holdning til at man ikke skal drikke når man er gravid. Kvinner som ikke vil avsløre sin graviditet for tidlig, lærer seg også kreative måter å takke nei til alkohol.