Dette er ulykkesårsakene på norske veier

Her er de viktigste grunnene til ulykker på norske veier, og dette kan du gjøre for å redusere risikoen.

Utrykningspolitiet har gjennomført en nasjonal trusselvurdering for 2019, og dommen er klar. Dette er de største risikofaktorene for ulykker på veiene våre:

Kjøring under ruspåvirkning

Alkohol er fortsatt det rusmiddelet som utgjør størst fare på veiene våre. Alkohol påvirker nemlig egenskaper som er helt sentrale for å kjøre bil; din reaksjonstid blir lengre, koordinasjonen dårligere og risikoviljen øker.

Andelen dødsulykker som skyldes rus har vært uforandret over år, men det er også store mørketall fordi politiet ikke alltid ber om analyser av blodet til de omkomne. Anslagsvis er så mange som 30 prosent av omkomne bilførere ruspåvirket. Alkohol øker risikoen kraftig både for deg og dine medtrafikanter. Med andre ord bør du alltid holde deg bilfri når du skal drikke, og alkoholfri når du skal kjøre.

Høy hastighet

De senere årene har registrert gjennomsnittshastighet på veiene vært lavere. Likevel er høy hastighet fortsatt en viktig ulykkesårsak. Høy hastighet ble regnet som medvirkende årsak i 31 prosent av dødsulykkene i 2017. Hadde 70 prosent av oss overholdt fartsgrensen ville vi ha hatt 54 prosent færre drepte og hardt skadede sammenliknet med dagens situasjon, ifølge Statens Vegvesen.

Aggressiv adferd

Aggressiv adferd som å kjøre for nære bilen foran, eller å forsøke forbikjøring i for korte lommer er viktige årsaker til mange av ulykkene. Hele 26 prosent av dødsulykkene i 2017 var faktisk møteulykker.

Uoppmerksomhet

Uoppmerksomhet grunnet mobilbruk er en viktig ulykkesårsak. Det samme er søvnighet og tretthet på veien. Det kan faktisk innebære like mye risiko som ruspåvirket kjøring.

Verneutstyr

Av totalt 65 omkomne var det til sammen 25 prosent som hadde manglende bilbelte eller brukte sikringsutstyr feil. Når vi samtidig vet at nesten alle (97,2 prosent) bruker bilbelte, virker bilbelte å være en viktig faktor for å sikre tryggere ferdsel på veiene våre.

Slik holder du deg tryggere på veien:

Om du vil gjøre absolutt det du kan for å være trygg på veien, bør du følge disse rådene:

  1. Aldri kombiner alkohol eller annen rus og bilkjøring
  2. Hold fartsgrensene
  3. La mobilen være, og må du benytte den, sørg for god handsfree-løsning. Stopp dersom du må ta en mobiltelefon, og vent med å ringe tilbake til du har stoppet.
  4. Bruk bilbelte og sett deg inn i hvordan sikringsutstyr skal brukes.