Dette bør du vite om sjø, båt og promille

Det finnes over 900 000 fritidsbåter i Norge. Vi bruker båten mest til dags-, ettermiddags- eller fisketurer. Det er som regel menn som står til rors, mens kvinner er passasjer. Menn drikker mest alkohol, så også når de er i båt. Hverken menn eller kvinner blir bedre båtførere med promille, tvert i mot. Her er noen flere fakta om båt og alkohol.

 • Det finnes over 900 000 fritidsbåter i Norge. Seks av ti er motorbåter, mens ca. 7 % er seilbåter. Fritidsbåtene brukes i hovedsak til dag- og ettermiddagsturer (75 %), fisketurer (64 %).
 • Det er mer liberale holdninger til promillekjøring på sjøen enn på veien. 87 % mener man bør la være å drikke alkohol når man skal føre båt, mot 98 % når man skal kjøre bil.

Uhell og ulykker

 • Stadig oftere trenger båtførere assistanse. De siste ti årene har Hovedredningssentralene i Sør-Norge og Nord-Norge fått 81 prosent flere meldinger om hendelser til sjøs.
 • I 2015 ble det meldt 10 721 forsikringssaker med fritidsbåt. De siste ti årene har det vært en økning  på 28 prosent i antall meldte skader.
 • Det er nesten bare menn som omkommer i fritidsbåtulykker (flest over 40 år). De fleste ulykkene skjer innaskjærs i fint vær, med motorbåt. Bruk av redningsvest kunne trolig reddet mange av dem.
 • Man anslår at 1/4 av de som omkommer fra fritidsbåt er alkoholpåvirket.

Slik virker alkoholen

 • Selv om vi opplever å bli oppstemte av å drikke alkohol, blir vi faktisk bedøvet. Det oppstår flere kjemiske forandringer i hjernen. Oppmerksomhet, vurderingsevne og reaksjonsevne påvirkes.
 • Alkoholforbruket i Norge går opp på sommeren. Vi drikker mer når vi har ferie. Det kan være en utfordring for både båtfører og bilfører.
 • Overlevelsestiden i vann påvirkes av flere faktorer, men halveres hvis man har drukket alkohol (se illustrasjon).
 • Berusede personer har større tendens til å drukne selv ved korte svømmeturer, noe som skyldes kombinasjon av dårlig dømmekraft og stort varmetap.

Båtførerbevis og flyteutstyr

 • Ifølge sjøloven har båtfører ansvar for både fartøyets og besetningens sikkerhet. Skipperansvaret er både et juridisk ansvar, og et ansvar som følge av godt sjømannskap.
 • Alle som er født 1. januar 1980 eller senere må ha bestått båtførerprøven for å ha lov til å føre større fritidsbåt. Regelen gjelder for føring av fritidsbåter med lengde over åtte meter eller som har motor med mer effekt enn 25 hestekrefter. De som har tatt båtførerprøven tidligere, trenger ikke å ta den på nytt.
 • Det er påbudt å bruke flyteutstyr i fritidsbåter under åtte meter. Regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs. Det skal være egnet flyteutstyr til alle om bord i fritidsbåter med største lengde 24 meter.