Av-og-til samarbeider med politiet om trafikksikkerhet

Årlig er det over 9.000 anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand. Av-og-til samarbeider med politiet for å forebygge ruskjøring.

– Trygg trafikk er et felles ansvar og vi har ingen å miste, derfor samarbeider vi tett med politiet for å forebygge ruskjøring, sier Elise Nyborg Eriksen, fungerende generalsekretær i Av-og-til.

Samarbeidet innebærer en felles promillekampanje, som gjennomføres i de periodene nordmenn drikker mest alkohol: Rundt sommerferien og rundt jul.

Publikum møter politiet blant annet gjennom kontroller, dialog og målrettet materiell. Av-og-til bidrar også til synlighet gjennom media og sosiale medier. Budskapet er at det er godt alkovett å la bilen stå hvis du har drukket, også dagen derpå.

Store konsekvenser

Eriksen råder folk til å ta kontakt med politiet om de opplever at noen kjører i ruspåvirket tilstand.

– Det kan være vanskelig hvis man kjenner vedkommende, men ulykkesrisikoen er så stor og konsekvensene så alvorlige at liv kan gå tapt hvis vi ikke melder ifra, sier Elise Nyborg Eriksen.

Det anslås at det daglig foretas 14.000 kjøreturer i alkoholrus der føreren har over 0,2 i promille.

Ring politiet på 02800

Politiet registrerte 9700 anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand i 2016. Utrykningspolitiet (UP) har som hovedoppgave å redusere ulykker ved å forebygge lovbrudd i trafikken.

– Ruskjøring gir alvorlige konsekvenser for langt flere enn den som kjører i ruspåvirket tilstand, derfor ser vi svært alvorlig på dette. I tillegg til våre kontroller er tips fra publikum viktig i dette arbeidet, så vi oppfordrer folk til å kontakte politiet på telefonnummer 02800 hvis de observerer farefull kjøring eller ser at noen som er ruspåvirket setter seg bak rattet, sier UP-sjef Runar Karlsen.