Alkohol foran barna? Dette bør du huske på!

Alle barn reagerer ulikt på voksnes alkoholbruk. Husk at ingen barn ønsker seg fulle foreldre.

Når vi er sammen med barn bør vi huske på at «god stemning» ikke alltid er det samme for oss voksne, som for barna. Når vi hever stemmen, er litt tettere på eller ler litt høyere, tenker vi kanskje at vi bare har det ekstra hyggelig. Men for barna kan dette oppleves ekkelt og ubehagelig.

Derfor bør du være ekstra bevisst rundt barn

Det er fire viktige grunner til at man bør tenke seg ekstra godt om når man drikker rundt barn og unge.

For det første liker ikke barn å se at foreldrene er ruspåvirket, selv ikke en sjelden gang. Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier. Det kan være vanskelig for små å forstå dersom man oppfører seg på en annen måte enn det de er vant til.

For det andre merker barn en endring tidligere enn vi voksne tror. Etter noen glass kan det være vanskelig for oss voksne å bedømme hvordan vi oppfattes av de små.

For det tredje lærer barn av foreldrene sine, når det kommer til alkohol. Holdninger til alkohol etableres tidlig i livet, og voksne er viktige rollemodeller for sine barn. Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes alkoholbruk og hvor mye barna kommer til å drikke senere i livet.

Og til sist er det viktig å huske at selv om du kjenner ditt eget barns historie, vet man ikke alltid hvilke historier andre barn har med seg.  Det som er greit for ditt barn kan virke utrygt for unger som har opplevd vanskelig ting i sammenheng med voksnes drikking.

Vil du selv drikke alkohol foran barna?

Først og fremst bør du sikre at barna dine har det trygt og godt, hvis du selv drikker alkohol. Her er noen råd:

  • Bruk alkovett. Tenk igjennom på forhånd om du skal drikke, og i så fall hvor mye, når det er barn til stede.
  • Om dere er flere foreldre til stede, kan det være fint å avtale at for eksempel en av dere skal være edru og ta ekstra ansvar for barna denne kvelden.
  • Snakk om alkohol med barna dine når du føler at de er klare for det. Gjør alkohol til et «ufarlig» og naturlig tema. Vær konkret og ta barnet på alvor, og ikke avfei det barnet sier. Du må være åpent og interessert i det du blir fortalt, og unngå ledende spørsmål. Husk at barn aldri skal måtte ta ansvar for voksnes alkoholbruk.

Når barna opplever at andre drikker alkohol

Noen ganger kan barna oppleve at andre voksne drikker alkohol. Det kan for eksempel være en fremmed på ferie i «syden», eller en tante eller onkel i juleselskapet. Å se mennesker som drikker alkohol er en naturlig læring, og en del av det å vokse opp. Men hvis det drikkes på en sånn måte at det kan oppleves ekkelt for barnet, bør du ta han eller henne bort fra situasjonen. Barn har ingenting å gjøre på en fest der det drikkes mye alkohol. Da er det bedre at dere reiser hjem.

Om dere ikke kan reise hjem, men er i situasjonen, er det ekstra viktig at du viser omsorg og nærhet for barnet ditt. Det kan være godt å ha en hånd å klemme ekstra hardt i, hvis ting er ekkelt eller ubehagelig. Husk at du skal være der for barnet, så barnet føler den nødvendige tryggheten.

Om du er bekymret for at en person i din omgangskrets eller familie kommer til å drikke for mye foran barna dine, kan det være lurt å si ifra i god tid på forhånd til den det gjelder. Les mer om dette her.

Når du ser barn som sliter