Alkohol er det farligste rusmiddelet i trafikken

Rus er medvirkende årsak til 23 prosent av alle dødsulykker på veiene, og alkohol er rusmidlet som avdekkes oftest i vegtrafikksaker.

Hele 97 prosent av befolkningen over 18 år mener man bør la være å drikke alkohol når man skal kjøre bil. Likevel er det mange som kjører med promille. Hver fjerde voksne har kjørt bil selv om de har vært usikker på egen promille.

Kjøring med promille er noe av det farligste vi gjør i trafikken. En påvirket sjåfør har både dårligere dømmekraft, tregere reaksjonsevne og responderer feil ved farlige situasjoner. I tillegg kjører han for fort og bruker ikke bilbelte.

Du skal være helt sikker på at promillen er ute av systemet før du setter deg bak rattet. Promille svekker kjøreevnen markant og selv lave nivåer med promille gjør deg til en dårligere sjåfør. Og når du drikker før du kjører bil går det ikke bare ut over deg – du setter også andres liv i fare, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Alkovett i sommertrafikken

Alkoholforbruket øker i sommermånedene. Det blir en utfordring når mange skal ta bilen til og fra grilling, late dager på stranden og andre sommeraktiviteter.

Fint vær og bilkjøring blir fort en dødsfarlig kombinasjon når alkohol inviteres inn i miksen. I tillegg er det mange som undervurderer hvor lenge promillen henger i dagen derpå. Derfor må vi minne om dette gang etter gang. Vær alkoholfri når du skal kjøre, og bilfri når du skal drikke