Å være klar for sjøen er å være klar i hodet

Klar for sjøen er et felles krafttak for sjøsikkerhet som alle organisasjoner og etater med oppgaver og interesser for fritidsbåtlivets sikkerhet er med på.

I Norge elsker vi å være ved og på sjøen om sommeren. De deilige, lange og lyse sommerdagene som byr på ubekymrede stunder sammen med venner og familie. For å bevare denne idyllen mener vi det er viktig å ta hensyn til risikofaktorer på sjøen. Derfor minner vi hvert år om edru båtføring gjennom Klar for sjøen-kampanjen.

Alle sentrale aktører blant de som arbeider med sikkerhet på sjøen, både interesseorganisasjoner, båtbransjen, offentlige myndigheter og redningsorganisasjoner er kampanjepartnere og bidrar aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av Klar for sjøen.

Kampanjepartnere:

Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet,  Redningsselskapet, Norges Røde Kors, Kystvakten, Kystverket, NORBOAT, Oslofjorden båteierunion, Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket. Av-og-til leder arbeidet og er sekretariat for kampanjesamarbeidet.

Noe å tenke på

Den største sikkerhetsrisikoen på sjøen er fall i vannet. Da forvandles alkoholen fra å være en hyggelig drikk til din aller verste fiende. Selv med lav promille blir kroppens varmereguleringsfunksjoner satt ut av spill. Dette vil halvere overlevelsestiden i vann.

Alkoholpåvirkning senker finmotorikken, observasjonsevnen, balansen og nesten alle de andre evnene man trenger for å legge fint til kai. Alkohol og hav er en dårlig kombinasjon.


Foto: Trond Walter Svendsen i Sandnessjøen Røde Kors