Å snakke med legen om alkohol

Hvorfor er alkoholforebygging for eldre viktig?
Det er mange grunner til å være litt forsiktig med alkoholinntaket, og dette gjelder i større grad etter hvert som man trer inn i de eldres rekker.

De naturlige alderstegnene som alle opplever kan bli mer uttalt av alkohol, man tåler mindre alkohol og bryter alkohol saktere ned når man blir eldre, sykdomsutvikling kan bli mer uttalt og medisineringen kan bli påvirket av alkohol. – Alt dette er informasjon det er nyttig å være seg bevisst når man kommer opp i litt høyere alder.

Mange kan nok også oppleve en tøff hverdag, og noen kan se på alkohol som et middel for å håndtere problemene sine. Da er det greit å vite at fastlegen din kan hjelpe deg med å finne alternative løsninger, og kan henvise til andre hjelpeinstanser ved behov.

For de fleste er det relevant å få informasjon om sammenhengen mellom alkoholbruk og helse i et aldringsperspektiv. Siden alkohol virker sterkere på kroppen når man blir eldre, skal det mindre til før drikkingen medfører risiko. For de aller fleste er det å bli gjort oppmerksom på temaet tilstrekkelig for å ha en mer bevisst holdning til eget alkoholbruk.

Et tema hos legen
Å ha en informativ prat om alkohol er nyttig bevisstgjøring for den enkelte. Kanskje benytter fastlegen et kartleggingsskjema for alkoholbruk i en slik samtale, som er en grei og ryddig måte å ta opp temaet under en konsultasjon. Ofte kan praten være vel så viktig som resultatet av selve testen, da den i seg selv øker bevisstheten omkring temaet.

Vi tror ofte at en som har det tøft og som kanskje også sliter med alkoholproblemer skiller seg ut. Men de aller fleste som har problemer med alkohol gjør ikke det. Dette henger sammen med at alkoholproblemer er tabu, og den som har problemer med drikking, vil jobbe hardt for å holde det skjult for andre. For kvinner er dette enda mer skambelagt enn for menn.

Vi går ut fra at alkoholforbruk vil bli ta opp med dem som har et åpenbart alkoholproblem, og at helsepersonell klarer å gjenkjenne hvem som sliter med alkohol. Men generelt er det slik at hjelpeapparatet trolig bare fanger opp cirka hver femte som drikker for mye, og de fleste som har alkoholproblemer blir altså ikke oppdaget.

Det siste tabu?
Alkohol kan være et sensitivt tema og mange tenker på det som veldig privat. Det er vanskelig å hjelpe dem som trenger det mest, hvis det er lite rom for å snakke om det. Spør gjerne legen din om hva du som eldre bør være bevisst på med alkohol, det er med på å gjøre det lettere for legen din å ta temaet.