Alkovett

Alkovett er å tenke over om man skal drikke og når man skal stoppe.

Godt alkovett vil si å reflektere over hvordan eget alkoholinntak kan påvirke uheldig, om det kan bidra til skade, risiko eller utrygghet for en selv eller dem rundt, og å ta valg på bakgrunn av refleksjonen.

Det handler om å tenke seg om før man velger å drikke, og om å ha et bevisst forhold til at det av og til ikke passer med alkohol. Noen ganger kan det være å moderere seg, andre ganger kan det bety å avstå helt fra alkohol. Alkovett er å tenke over om man skal drikke, og når man skal stoppe.

Hvorfor alkovett?

De siste tiårene har det skjedd en endring i nordmenns drikkevaner. Fra å være mest kjent for den typiske helgefylla har vi også lagt til oss hverdagsdrikking og sier i større grad ja takk til begge deler. Alkohol er ikke lenger nødvendigvis knyttet til selskap og festlige anledninger, også i mer dagligdagse situasjoner blir det stadig vanligere å drikke.

Den generelle aksepten for at det noen ganger ikke passer med alkohol har på samme tid vokst og diskusjoner om alkoholbruk i media bidrar til å dempe tabuet rundt temaet. Likevel er det mange som opplever unødvendig fare eller ubehagelige situasjoner knyttet til andres drikking. Selv om alkoholbruken kan virke uskyldig for den som drikker, er det vanskelig å vite hvordan andre opplever situasjonen. I noen tilfeller øker også alkohol risikoen for at man skader seg selv eller andre.

Av-og-til er en ideell organisasjon som jobber for bedre alkovett. Gjennom forebyggende arbeid skal vi bidra til å redusere de negative konsekvensene alkoholbruk har i samfunnet.

Vil du vite mer?

Les om hvordan alkohol påvirker samfunnet vårt

Les om hvordan alkohol påvirker kroppen din