Alkohol og samfunn

Nesten 7 liter ren alkohol på hver i 2017

I 2017 kjøpte hver og en av oss i gjennomsnitt alkohol tilsvarende 450 småflasker øl.

Les mer

Alkoholomsetningen i Norge

Hele 70 prosent av alkoholen vi kjøper er i kategorien øl, og litt mer enn 22 prosent i kategorien vin.

Les mer

Dagens besteforeldre har nye vaner

Dagens eldre er de første som har drukket alkohol «hele livet». Mange drikker alkohol hver dag.

Les mer

Helt typisk norsk

I alle samfunn bruker befolkningen alkohol på «sin» typiske måte, og det varierer hva som er «vanlig» eller «godtatt» fra ett samfunn til et annet.

Les mer

Utviklingen i Europa

Salg av både brennevin, vin og øl er mye lavere i Norge enn i andre land. Men tendensen er at alkoholforbruket i Europa har samlet seg mer, vi drikker mer mens andre befolkninger drikker mindre.

Les mer

Samfunnsøkonomiske kostnader

De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner.

Les mer

Unge nå til dags

Etter mange år med stadig økt alkoholkonsum blant ungdom, ser det ut til at trenden har snudd og at ungdom drikker mindre.

Les mer