Alkohol og samfunn

Nesten 7 liter ren alkohol på hver i 2017

I 2017 kjøpte hver og en av oss i gjennomsnitt alkohol tilsvarende 450 småflasker øl.

Les mer

Alkoholomsetningen i Norge

I 2017 ble det i Norge i alt solgt nesten 354 millioner liter av ulike typer alkoholholdig drikke. Det omsettes helt klart mest øl.

Les mer

Dagens besteforeldre har nye vaner

Dagens eldre er de første som har drukket alkohol «hele livet». Mange drikker alkohol hver dag.

Les mer

Slik drikker vi i Norge

I alle samfunn bruker befolkningen alkohol på «sin» typiske måte, og det varierer hva som er «vanlig» eller «godtatt» fra ett samfunn til et annet.

Les mer

Utviklingen i Europa

Salg av både brennevin, vin og øl er mye lavere i Norge enn i andre land. Men tendensen er at alkoholforbruket i Europa har samlet seg mer, vi drikker mer mens andre befolkninger drikker mindre.

Les mer

Samfunnsøkonomiske kostnader

De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner.

Les mer

Slik drikker ungdom alkohol

Etter mange år med stadig økt alkoholkonsum blant ungdom, ser det ut til at trenden har snudd og at ungdom drikker mindre.

Les mer

Hva er alkoholprosent?

Alkoholprosent beskriver hvor mye ren alkohol det er i drikken, og forskjellige drikkevarer har forskjellig alkoholinnhold.

Les mer

Dette er alkoholtrenden NoLo

NoLo-trenden handler om at stadig flere ønsker seg drikkevarer med ingen alkohol i (No) eller lav alkoholprosent (Low).

Les mer

Alt du må vite om aldersgrensene for alkohol

I Norge kan man kjøpe alkohol fra man er 18 år gammel. Drikkevarer som har alkoholprosent over 22 må man være over 20 år for å kjøpe.

Les mer