– Vi må tørre å tro at det skjer vonde ting

- Voksne må huske at barn kan ha det vondt på andre måter enn viruset, minner Vilde Adolfsen i Landsforeningen for barnevernsbarn om.

Adolfsen leder foreningen for dem som har eller har hatt tiltak gjennom barnevernet. Mange har erfaringer knyttet til voksnes alkoholproblemer eller psykiske problemer i oppveksten.

Mangler trygge avbrekk

Mange barn opplever i disse dager å miste de arenaene der de tidligere kunne få et avbrekk fra mamma eller pappas alkoholbruk. Hvordan tror du denne situasjonen oppleves for barn som ikke har det så greit hjemme til vanlig?

Det må være helt forferdelig for barn som er avhengig av en vanlig hverdag at ingen voksne kan forklare de hvor lenge denne unormale situasjonen skal vare. Barn som opplever at foreldrene sine drikker finner ofte små, trygge avbrekk i hverdagen – og svært ofte er disse avbrekkene vekke fra hjemmet. Når man nå får beskjed om at dette ikke lengre er lov, kan den nye hverdagen føles uoversiktlig, skummel og nesten uholdbar.

Ber voksne agere på den vonde magefølelsen

Hvordan kan man oppdage barna som lever med foreldre som drikker for mye alkohol, samtidig som man overholder myndighetenes råd og regler om å holde avstand? 

Mange av disse barna har allerede voksne rundt seg som har en mistanke om at det er et stort alkoholforbruk i hjemmet. De voksne som sitter med en slik mistanke må tørre å agere på følelsene sine nå.

Ta kontakt med barn i nettverket ditt

Hva kan man gjøre i disse dager for å hjelpe barn og unge som sliter på grunn av voksnes alkoholbruk? 

Det viktigste rådet noen kan gi er at voksne må huske at barn kan ha det vondt på andre måter enn viruset. Vi må tørre å tro at det skjer andre vonde ting enn det vi selv har opplevd. Barn og unge trenger først og fremst at nettverket deres tar kontakt. Selv om vi ikke kan møtes på samme måte som tidligere kan en SMS, en telefonsamtale eller en facebookmelding bety uendelig mye for et barn som har det vanskelig. Det er de voksne sitt ansvar å strekke ut den hånden mange barn og unge i dag leter etter.

Relaterte saker