Vet for lite om alkohol og graviditet

I dag er den internasjonale FASD-dagen. Kunnskapsnivået om hva som skjer med barnet i magen om den gravide drikker er alarmerende lavt.

Av: Hanne Hjelmungen Lorvik

22 prosent av kvinner kjenner ikke til at fosteret vil få samme promille som den gravide om den gravide skulle drikke.

– Mange kjenner ikke godt nok til de mulige konsekvensene av alkoholbruk under svangerskapet. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Kari Randen, daglig leder for alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Ingen nedre grense

I dag er den internasjonale FASD-dagen. FASD er en samlebetegnelse på funksjonshemninger en person er påført grunnet morens bruk av alkohol under svangerskapet. Internasjonal forskning tilsier at FASD gjelder 1 prosent av alle barn.

– Når gravide drikker får barnet samme promille. Det er et problem fordi barnets kropp ikke kan bryte ned alkoholen som voksne kan, og det gjør at alkoholen kan påvirke utviklingen av barnets hjerne og andre organer, sier Randen.

Hun er tydelig på at mangelen på kunnskap er problemet.

– Ingen gravide ønsker sine barn noe vondt, men de kjenner kanskje ikke til konsekvensene av å drikke under graviditeten. Mange kvinner vet heller ikke at de er gravide før noe tid er gått, og andre sliter med tyngre alkoholproblemer. Vi håper at FASD-dagen kan være med på å skape nødvendig oppmerksomhet om temaet, sier Randen.

Forskningen har ikke klart å fastsette en trygg nedre grense for hvor mye man kan drikke. Derfor er anbefalingen fra norske helsemyndigheter at gravide er avholdende under hele svangerskapet.

– De som vil vite mer og ønsker hjelp og støtte kan ta kontakt med sin helsestasjon, sier Randen.

Målrettet holdningsarbeid

AV-OG-TIL jobber med å øke bevisstheten om situasjoner der det kan være til skade for en selv eller andre å drikke alkohol. Graviditet er naturlig nok en av disse situasjonene.

– Vi ønsker å nå ut til de som på et eller annet tidspunkt kan komme til å ønske å stifte familie eller allerede er gravide. Vi lager blant annet brosjyremateriell til helsestasjoner, og informerer i sosiale medier. Vi håper nå at FAS-dagen kan gi viktig oppmerksomhet til tematikken, og at de som skal i gang med familieforøkelse går inn i det med god kunnskap og trygge rammer, avslutter Randen.

Om FASD-dagen

 • FASD står for føtalt alkoholsyndrom, og er en samlebetegnelse på funksjonshemninger en person er påført grunnet morens bruk av alkohol under svangerskapet.
 • FASD-dagen er hvert år den niende dagen i den niende måneden i året, for å minne om at det er ni måneder en gravid bør avstå fra alkohol for å unngå at barnet får alkoholskader.
 • I Norge er det to diagnoser/betegnelser i bruk:
  • Føtalt alkoholsyndrom (FAS)
   • Hjerneskade sammen med synlige fysiske skader
  • Føtale alkoholeffekter (FAE)
   • Hjerneskade, men uten synlige fysiske skader