Verktøy for en trygg klubb

Sammen med Norges Friidrettsforbund har vi utarbeidet en ny PowerPoint i serien Alkohol | Idrett.

Av: AV-OG-TIL Webmaster

Dette er et gratis og enkelt verktøy som idrettslag kan bruke for å ha gode diskusjoner om hvilke regler og retningslinjer som skal gjelde for alkoholbruk i klubben. Sammen kan dere bli enige om hva som er greit og hva som ikke er greit i klubben deres.

Hvorfor er det viktig? Her er fem argumenter for fravær av alkohol i idrettslaget:

Miljøperspektivet. Idretten er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet.

Det sosiale perspektivet. I alle større barne- eller ungdomsgrupper finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler, og et «fuktig» miljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse gruppene bør klubben være et fristed.

Det sportslige perspektivet. Alkohol og ettervirkningene av alkohol påvirker prestasjoner og kan dermed redusere aktivitetens egen opplevelsesverdi. Alkohol og idrett hører ikke sammen!

Samfunnsperspektivet. Det offentlige, sponsorer og andre aktører støtter gjerne klubbene ut fra et forebyggingsmotiv. Klubbene er foregangsarenaer når det gjelder å skape trygge og sunne omgivelser for barn og unge.

Sikkerhetsperspektivet. Det er en stor tillitserklæring at tusenvis av foresatte overlater ansvaret for barna sine til klubbene. Berusede trenere, ledere og/eller utøvere øker risikoen for skader, ulykker eller andre negative hendelser.

Et godt klubbmiljø starter i klubbens ledelse og trenerapparat. Der legges grunnlaget for klubbens kultur og medlemmenes trivsel, og det er her man må ta den grunnleggende diskusjonen og utarbeidelsen av retningslinjene. Klubben kan velge om de lager egne retningslinjer for alkohol, eller om alkohol blir inkludert i de spilleregler/retningslinjer som allerede gjelder i klubben.

seogblisett.no kan du melde inn din klubb, og vise at dere har et trygt miljø for barn og unge. Gode holdninger er ferskvare og 9 av 10 mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol.

Er du bekymret for et barn i idrettslaget? Her er noen råd om hva du kan gjøre.