Velkommen til Av-og-til!

Etter åtte spennende år gikk Kari Randen av som daglig leder i Av-og-til i september. Nå er det klart for ny generalsekretær i Av-og-til.

Av: Hanne Hjelmungen Lorvik

I dag tar Randi Hagen Eriksrud fatt på oppgaven som generalsekretær i Av-og-til. Hun har fulgt organisasjonen fra utsiden over flere år.

– Av-og-til jobber for å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle. Jeg har fulgt dem gjennom flere år, og synes de har gjort en god jobb med å sette alkoholbruk og godt alkovett på agendaen. Jeg ser fram til å fortsette arbeidet, sier Eriksrud.

I Av-og-til skal hun lede syv ansatte og samarbeide med blant andre 48 medlemsorganisasjoner og 51 kommuner.

– Av-og-tils samarbeidsmodell bygger på en genuin tro på at vi får til mer sammen enn det vi kan klare alene. Det er en spennende måte å jobbe på som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier hun.

Bred erfaring

Av-og-tils nye generalsekretær er utdannet statsviter og har bred erfaring fra kommunikasjon og ledelse. Hun startet sin karriere som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, og har siden hatt lederstillinger i Amnesty Norge, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

– Ett fellestrekk ved mine tidligere jobber er at det har handlet om å utfordre folks tankesett, bevisstgjøre dem rundt viktige verdivalg og engasjere dem i viktige samfunnsspørsmål. Det er flere likhetstrekk med jobben jeg skal gjøre i Av-og-til, sier Eriksrud.

#Metoo

Som kommunikasjonssjef i Likestilling- og diskrimineringsombudet var seksuell trakassering ett av temaene hun jobbet med.

– Jeg har fulgt #Metoo-debatten tett. Den siste tids avsløringer i politiske partier og andre organisasjoner sier meg at dette er en problemstilling det er relevant for oss i Av-og-til å jobbe videre med. Uansett er det ingen tvil om at det vil bli en spennende tid fremover, sier hun.