Velkommen til AV-OG-TILs årsmøte

Torsdag 27. april klokken 12.30 holdes AV-OG-TIL sitt årsmøte.

Av: Sigbjørn P. Kiserud

Årsmøtet holdes på Sentralen i Øvre Slottsgate 3, Oslo sentrum.

Det blir registrering og bevertning fra kl. 12.00.

Saksliste med sakspapirer

1. Åpning

2. Valg av dirigent og protokollfører

3. Styrets beretning 2016 (årsrapport 2016)

4. Regnskap 2016 (årsrapport 2016 side 32-34)

5. Revisors beretning 2016 (årsrapport 2016 side 35-36)

6. Handlingsplan for 2018 (handlingsplan 2018)

7. Budsjett for 2018 (budsjett 2018)

8. Valg (innstilling fra valgkomiteen legges frem på årsmøtet)