Tar salto for alkovett

Gymnastikk- og Turnforbundet og AV-OG-TIL skal samarbeide om å skape en trygg og god idrett. – Vi er utrolig glade for at vi kan jobbe sammen om en så viktig sak, sier Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL.

Av: Sigbjørn P. Kiserud

Denne uka ble det klart at Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), med sine 100.000 medlemmer, vil inngå i et samarbeid med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Avtalen er en del av kampanjen Se & bli sett.

– Vi har en felles interesse: Barn og unge skal kunne gjøre sine idretter i trygge omgivelser. Nå skal vi jobbe sammen mot målet, gjennom både informasjon til klubber og støtte til å lage regler for alkoholbruk i de ulike klubbene, sier Kari Randen i AV-OG-TIL.

– Stort og viktig forbund

NGTF er en av Idretts-Norges største særforbund.

– Det er spennende å få jobbe sammen, fordi det er et stort forbund med mange aktive i begge ender av aldersskalaen. Dette forbundet representerer også inngangen til annen idrett i svært mange tilfeller.

Formålet med samarbeidet er å gjennomføre holdningsskapende arbeid knyttet til idrett og alkohol.

– Gode holdninger er ferskvare. Diskusjon og refleksjon er et av virkemidlene som tas i bruk for å engasjere klubber og sikre gode opplevelser på alle aktiviteter i regi av forbundet.

Klubben er et fristed

Generalsekretær Øistein Leren i NGTF forklarer at de ser frem til samarbeidet.

– NGTF aktiviserer ca 70.000 barn og ungdom, og det er viktig for oss at alle har en positiv opplevelse av å delta i vår aktivitet. Godt alkovett er nødvendig for å sikre at alle har gode opplevelser i idretten. Det er de 410 medlemslagene våre som organiserer den daglige aktiviteten, og samarbeidet med AV-OG-TIL er et ledd i NGTFs arbeid med å støtte opp om klubbene slik at aktiviteten blir best mulig.

Han får støtte fra Randen, som påpeker at mange barn og unge tilbringer store deler av fritiden i klubber og idrettslag i nærmiljøet.

– Det gjør idretten til en sentral sosialiseringsarena. Samtidig vet vi at det i alle større barne- eller ungdomsgrupper finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. For disse barna er det spesielt viktig at klubben er et fristed.

Alkovettlederen trekker fram at mange har glede av gymnastikk og turn.

– Derfor er det svært gledelig at NGTF tar dette arbeidet på alvor, og setter alkovett på agendaen – også i klubben, sier Randen.