Ser du barnet bak tallet?

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at nesten 1 av 10 barn vokser opp i hjem der mor eller far har misbrukt alkohol i løpet av det siste året. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er.

Relaterte saker