Psykisk helse og alkovett på dagsorden i kommunene

Bilde: I Sarpsborg Rådhus ble folk møtt med en kopp kaffe og informasjon om Verdensdagen for psykisk helse og alkovett i livskriser.

I høst har landets AV-OG-TIL-kommuner konsentrert seg om et viktig og følsomt tema: sammenhengen mellom alkoholbruk og psykisk helse.

Av: AV-OG-TIL

Der menneskelig å ha det vanskelig.  Mange tyr til alkohol for å døyve tunge følelser. Det ble tydelig i en undersøkelse Ipsos MMI gjennomførte for AV-OG-TIL, der det kom frem at 7, 7 prosent av alle nordmenn drikker når dagene er tunge. Uansett alder vil et høyere alkoholbruk i vanskelige perioder ofte gjøre problemet større. Dette budskapet har AV-OG-TIL-kommuner over hele landet jobbet iherdig og engasjert med å formidle til sine innbyggere.

Høy aktivitet hos AV-OG-TIL-kommunene
AV-OG-TIL arbeider for godt alkovett hos folk flest, og det tette samarbeidet med kommuner fra hele landet som er opptatt av lokal alkoholforebygging er viktig.

Innsatsen fra AV-OG-TIL-kommunene gjør at det nå finnes informasjonsmateriell om alkovett i livskriser tilgjengelig på venteværelser hos leger, psykologer og helsesøstre, på NAV og i kommunenes servicetorg. Flere av kommunene har stått på stand, stekt vafler, holdt quiz, og tatt en hyggelig og viktig prat med lokalbefolkningen om alkohol og psykisk helse. Den lokale drøftingen er svært verdifull i bevisstgjøringsarbeidet, og bidrar til en mer reflektert holdning blant folk flest.

Materiell til høstens kampanje på livskriser, psykisk helse og eldre ble utviklet i samarbeid med en referansegruppe der Blå Kors, Legeforeningen og AV-OG-TIL-kommunene deltok, og med støtte fra Extrastiftelsen.

  • Ønsker din kommune å bli en AV-OG-TIL-kommune? Les mer her.